Hoe bepaal ik mijn culturele identiteit?

Hoe bepaal ik mijn culturele identiteit?

Je culturele identiteit linkt je aan een bepaalde groep in de maatschappij, waarvan je deel uitmaakt: je kerk of parochie, je geloofsgenoten, je stamverband, je partij, je subcultuur (van straatschoffies tot intellectuele snobs), je gilde of beroepsgroep of “klasse”, je nationaliteit, je volk, …..

Wat hoort bij mijn identiteit?

Je identiteit vormt zich door een heel scala aan dingen: karaktertrekken en aanleg, boodschappen van ouders en belangrijke anderen in je leven, ervaringen in het verleden en ervaringen in het heden.

Welke sociale identiteiten zijn er?

De sociale identiteit legt de focus op de interactie met anderen en het belang om tot een groep te behoren. Die groep kan erg verschillend zijn. Soms gaat het over gezin, klas, school of werk. Maar ook nationaliteit, cultuur, religie kunnen bepalend zijn voor een groep.

Hoe beschrijf je de Nederlandse cultuur?

Het zijn met name culturele kenmerken die mensen benoemen als typerend voor Nederland: eerst en vooral de Nederlandse taal, maar ook nationale feestdagen, tradities en gewoonten, symbolen en iconen.

Wat is mijn eigen cultuur?

Cultuur gaat over waarden, over wat goed en fout is, over hoe het bij ons ‘heurt’: hoe je je werk doet, hoe je met collega’s en met klanten omgaat, hoe trots of loyaal je bent aan je organisatie. De lijst aan kenmerken waarop je een cultuur kunt beschrijven is lang.

Wat is identiteit voorbeeld?

Definitie identiteit Identiteit is het beeld dat je van je eigen organisatie hebt: wie je bent. De identiteit, ook wel corporate identity, merkidentiteit of organisatie-identiteit genoemd, is wat een bedrijf uniek maakt.

Wat is het verschil tussen persoonlijke en sociale identiteit?

Bij persoonlijke identiteit gaat het om de manier waarop de mens zich definieert door persoonlijke eigenschappen. Dit is een stuk biologisch (ik ben vrouw), maar kan ook psychologisch zijn (ik voel me vrouw). De sociale identiteit legt de focus op de interactie met anderen en het belang om tot een groep te behoren.

Related Posts