Hoe hoog is de Belgische vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021?

Hoe hoog is de Belgische vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021?

Het gemeenrechtelijk tarief vennootschapsbelasting wordt vanaf aanslagjaar 2021 verder verlaagd naar 25%, en bijkomend wordt de aanvullende crisisbijdrage afgeschaft. In vergelijking tot de situatie vóór de hervorming, bedraagt de totale tariefdaling aldus 8,99% (33,99% minus 25%).

Wat is de belastbare vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Lees verder over… Vpb: verrekenen van verliezen. Een verlies uit een bepaald jaar kunt u verrekenen met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten.

Wanneer betaalt u uw vennootschapsbelasting?

Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting (vpb) over de belastbare winst in een boekjaar. De winst kan nog verminderd worden als uw onderneming verliezen kan verrekenen. Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Maar een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei tot en met april) is binnen de vennootschapsbelasting ook toegestaan.

Wat zijn de veranderingen in de vennootschapsbelasting 2020?

Veranderingen vennootschapsbelasting 2020. In 2020 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Lees verder over…

Wat is de hoogte van de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het hogere tarief vennootschapsbelasting van 25% geldt in 2021 vanaf € 245.00 winst en in 2022 vanaf € 395.000 aan winst. Het tarief 16,5% geldt in 2020 voor schijf 1. Het tarief van 25% geldt bedraagt in 2020 voor schijf 2.

Hoeveel bedraagt mijn vennootschapsbelasting?

Op je fiscale winst betaal je 25% vennootschapsbelasting. Bepaalde kleine of middelgrote vennootschappen betalen op de eerste schijf van €100.000 winst een lager tarief: 20 %.

Hoeveel belasting over ontvangen dividend?

Deze belasting, ook wel box 2 belasting of aanmerkelijkbelangheffing genoemd, bedraagt vanaf 2021 26,9% en blijft vooralsnog hetzelfde in toekomstige jaren. Als een dga dividend uitkeert aan privé, dan moet de BV eerst 15% dividendbelasting inhouden.

Hoe hoog is de vennootschapsbelasting?

Het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerste schijf (tot en met een belastbaar bedrag van € 395.000) blijft 15%. Het tarief in de tweede schijf (vanaf een belastbaar bedrag van € 395.001) wordt 25,8% in 2022.

Wat is het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting?

Het hoogste tarief (vandaag) in de vennootschapsbelasting (20,40% of 29,58 %) is lager (de notionele intrestaftrek versterkt dit nog, doch is quasi te verwaarlozen – zie verder) dan het hoogste tarief in de personenbelasting (50 %) waar wel gemeentebelasting op verschuldigd is (en sociale bijdragen).

Related Posts