Wat is normaal bij vaststellingsovereenkomst?

Wat is normaal bij vaststellingsovereenkomst?

Als u een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden heeft u normaal gesproken recht op minimaal de zogeheten transitievergoeding. Dit recht bestaat in vrijwel ontslagsituaties, bijvoorbeeld bij reorganisatie, maar ook bij ontslag om reden van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding.

Hoe berekenen je ontslagvergoeding?

Bereken je ontslagvergoeding. Vul de volgende gegevens in om je ontslagvergoeding te berekenen. Geboortedatum Datum in dienst Datum uit dienst Bruto loon per maand Zijn er 25 of meer werknemers? Ja Nee. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Ja Nee. Optionele gegevens (uitklappen)

Wat is de ontslagvergoeding voor arbeiders?

Ontslagvergoeding arbeiders. Ook voor arbeiders wordt de ontslagvergoeding berekend op basis van de opzegtermijn. Voor arbeidsovereenkomsten die aanvingen voor 1 januari 2014 geldt – naar analogie van de bedienden – dat er twee berekeningen nodig zijn, waarbij de uitkomst van deel 1 + deel 2 de opzegvergoeding is.

Wat zijn de berekeningen van opzegtermijn en ontslagvergoeding?

De berekeningen van opzegtermijn en ontslagvergoeding hangen af van het bruto jaarloon van de bediende en van de datum waarop hij in dienst trad. De ontslagvergoeding bedraagt het loon dat verschuldigd is voor de gehele periode van de opzegtermijn. De vergoeding wordt in één keer uitbetaald. Sinds 1 januari 2014 geldt een andere regeling.

Wat als je ziek wordt na tekenen vaststellingsovereenkomst?

Als een werknemer ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, komt hij doorgaans wel voor een ziektewetuitkering in aanmerking. Het is verstandig om in dat geval goed te controleren of in de vaststellingsovereenkomst bepalingen staan over ziek uit dienst gaan.

Wat zijn de nadelen van een cao?

Nadelen CAO Een CAO heeft voor sommigen ook een aantal nadelen: Als je niet tevreden bent over de CAO dan is het vaak wat lastiger om een uitzondering in je arbeidscontract te krijgen. De CAO geldt zeker niet altijd voor vakantiewerkers, uitzendkrachten en stagiaires.

Kun je zonder cao werken?

Werk je in een bedrijf dat geen cao heeft? Dan kun je de hoogte van je loon vinden in de arbeidsovereenkomst. Soms heeft een bedrijf een aparte regeling met afspraken over je loon. Je hebt in ieder geval recht op het wettelijk minimumloon.

Related Posts