Hoe doe je distributiviteit?

Hoe doe je distributiviteit?

In de wiskunde en in het bijzonder in de abstracte algebra is distributiviteit een eigenschap van binaire operaties, die de distributieve wet uit de elementaire algebra generaliseert. Bij het gewone rekenen is vermenigvuldigen distributief over optellen, bijvoorbeeld: 2 × (1 + 3) = 2×1 + 2×3.

Wat is het verschil tussen associatief en Commutatief?

Het bewerken van een commutatieve eigenschap betekent dat we de volgorde van een berekening veranderen waarbij de uitkomst hetzelfde blijft. Het bewerken van een associatieve eigenschap betekent dat we de volgorde van een berekening aanpassen door middel van haakjes waarbij de uitkomst hetzelfde blijft.

Wat is de associatieve eigenschap?

De associatieve eigenschap is de eigenschap dat men de getallen in een bewerking in een andere volgorde mag afwerken, omdat de uitkomst daardoor niet verandert.

Wat is de commutatieve eigenschap?

De commutatieve eigenschap (ook wel de wisseleigenschap genoemd) is de eigenschap dat men de getallen in een bewerking mag verwisselen, omdat de uitkomst daardoor niet verandert. Naast de commutatieve eigenschap onderscheidt men ook de associatieve eigenschap en de distributieve eigenschap.

Wat is een inverse relatie?

Aanduiding voor de tegengestelde ontwikkeling van twee factoren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ontwikkeling van rente en obligatiekoersen. Stijgt de rente, dan dalen (in het algemeen) de obligatiekoersen – en omgekeerd.

Wat is Opvermenigvuldigen?

Bij de deling 245 : 13 gaat het erom hoe vaak 13 in 245 ‘past’. Je kunt daar achter komen door zo vaak te vermenigvuldigen met 13 tot je zo dicht mogelijk bij 245 bent gekomen. Dit heet opvermenigvuldigen.

Wat is associatief?

op associatie berustend, daardoor gevormd, bijv.: een associatieve reeks van gedachten; beelden die elkaar associatief oproepen.

Wat betekend Commutatief?

Commutativiteit = Het wiskundige begrip commutativiteit betekent intuïtief dat bij een bewerking die wordt toegepast op twee objecten, de volgorde van beide objecten gewijzigd mag worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het eindresultaat.

Wat is associatief denken?

Wanneer je associatief denkt kun je snel associëren. Dat betekent dat je de ene gedachte met de andere verbindt. Vaak gebeurt dat onbewust: Je schakelt snel in jouw hoofd.

Wat is Commutativiteit?

Wat is een neutraal getal?

0 is het neutraal element Wanneer we 0 optellen bij een natuurlijke getal, blijft de som dat natuurlijk getal.

Wat zijn eigenschappen in wiskunde?

Elke bewerking heeft zijn specifieke eigenschappen Zo is de optelling en de vermenigvuldiging commutatief en associatief, terwijl de deling en de aftrekking net niet commutatief en niet associatief zijn.

Related Posts