Hoe een vierkant tekenen?

Hoe een vierkant tekenen?

– Teken een cirkel met middelpunt A door B. - Teken een cirkel met middelpunt B door A. Bepaal de snijpunten C en D van de middelloodlijnen en de cirkels. Teken het vierkant tussen de vier punten.

Hoe teken je een 9 hoek?

Voor het zelf tekenen van een negenhoek is het, het makkelijkst als je een geo-driehoek hebt. De hoek die gemaakt moet worden (de buitenhoek) is gelijk aan 360°/9=40 dus een binnenhoek van 180°-40°=140°.

Hoe moet je een Middelloodlijn construeren?

Een middelloodlijn kun je op 2 manieren tekenen. Je kunt het lijnstuk opmeten en precies in het midden een stip zetten. Vervolgens kun je met behulp van de loodlijn in je geodriehoek een lijn tekenen die loodrecht op het lijnstuk ligt en door de stip gaat.

Hoe maak je van een kruis een vierkant?

De oplossing is eenvoudig, verplaats de bovenste lucifer een heel klein stukje omhoog, zodat de vier binnenste uiteinden van de lucifers een vierkantje vormen.

Hoe teken je een hellingshoek?

Een geodriehoek heeft een heleboel cijfers en deze kun je gebruiken om een hoek onder een bepaalde hoek te tekenen.

  1. Zet een lijn op je papier met je geodriehoek.
  2. Leg je geodriehoek zo dat de 0 op het uiteinde van de lijn ligt. (
  3. Als je een hoek van 90 graden wilt maken (een haakse hoek) zet je een streepje bij de 90. (

Hoeveel diagonalen heeft een 9 hoek?

Hoeveel diagonalen heeft een regelmatige n-hoek?

aantal hoekpunten aantal diagonalen
5 5
6 9
7 14
8 20

Hoe teken je een zeven hoek?

Benaderingsconstructie regelmatige zevenhoek

  1. Vanuit het middelpunt M trekt men een lijn die de cirkel snijdt in X;
  2. Dan tekent men een cirkel met middelpunt X door M, die de cirkel weer snijdt in de punten A en Y;
  3. AY en MX snijden elkaar in het midden H van AY;

Hoe teken je een gelijkzijdige driehoek zonder passer?

Leg je liniaal op het papier en trek dan met een potlood een lijn langs de rechte rand. Dit lijnstuk vormt straks een zijde van je gelijkzijdige driehoek, wat betekent dat je nog twee lijnen van precies dezelfde lengte moet trekken, elk naar een punt toe in een hoek van 60° ten opzichte van de eerste lijn.

Related Posts