Hoe groot was het Frankische Rijk?

Hoe groot was het Frankische Rijk?

Het rijk bestond van 358/481 tot en met 843. De exacte data zijn verschillend. In 358 viel het West-Romeinse Rijk en bestond het gebied uit allemaal staatjes. In 481 werd het Frankische Rijk officieel gesticht.

Welke rol speelde het leenstelsel bij het uiteenvallen van het Frankische rijk?

De Frankische koningen hadden de trouw van hun edelen nodig om aan de macht te blijven. Karel de Grote gebruikte het leenstelsel om deze trouw te krijgen. In ruil voor land en bescherming kreeg hij trouwe edelen. Koning Willem- Alexander heeft macht omdat de regering hem dat geeft.

Waar was het Frankische rijk?

Frankische Rijk, rijk dat aan het eind van de 5e eeuw ontstond uit de vereniging van verschillende stammen van de → Franken. De stammen woonden in het gebied tussen Rijn en Noordzee en wisten hun territorium uit te breiden ten koste van andere Germaanse stammen, Kelten en Romeinen.

Hoe hield Karel de Grote een groot rijk in stand?

Trouwe leenmannen Hij geeft rijke mensen een stuk land te leen. In ruil daarvoor zweren deze leenmannen trouw aan de koning. En ze moeten veel doen: de rust bewaren, wetten uitvoeren en soldaten sturen voor zijn leger. Karel reist zelf ook veel door het land om te weten wat er gebeurt.

Hoe komt Merovingen aan zijn naam?

Geschiedenis. De Merovingische dynastie dankt haar naam aan Merovech, een min of meer legendarische koning van de Salische Franken omstreeks 450. Zijn kleinzoon, Chlodovech, ook bekend als Clovis, verenigde het grootste deel van Gallië ten noorden van de Loire onder een gezag.

Hoe bestuurd Karel de Grote zijn rijk?

Het christendom als basis De basis waarop het rijk van Karel de Grote rustte, was het christelijke geloof. De paus van Rome bezat de geestelijke macht: hij was bevoegd voor geloofszaken en de organisatie van de kerk. De keizer, die door de paus in 800 voor het eerst werd gekroond, had de wereldlijke macht.

Related Posts