Hoe haal je een argumentatie uit een tekst?

Hoe haal je een argumentatie uit een tekst?

Om aan je lezer of toehoorder duidelijk te maken dat je een standpunt of argument geeft, kun je gebruik maken van zogenaamde indicatoren. Dit zijn woorden of stukjes zin waarmee je een uiting benoemt (standpunt) of een verband aangeeft tussen twee uitingen (argument).

Wat is een wetenschappelijk betoog?

Een wetenschappelijke publicatie kun je beschouwen als een betoog dat een bijdrage levert aan een wetenschappelijke discussie. Een wetenschappelijk betoog heeft dan ook: een inleiding met aanleiding, doelstelling, belang, eventueel geschiedenis van het onderzoek/de discussie, theoretisch kader.

Welke 2 soorten argumenten zijn er?

Met argumenten ondersteun je een standpunt. We onderscheiden twee soorten argumenten: de feitelijke en de waarderende. Feitelijke argumenten zijn uitspraken waarvan de schrijver/spreker weet of denkt dat ze waar zijn. Ze zijn controleerbaar.

Wat is een cirkelredenering voorbeeld?

De cirkelredenering is een discussiefout waarbij iemand een argument opvoert dat gelijk is aan het standpunt. Bijvoorbeeld: Ik vind Kees geen aardige man, want ik mag hem niet zo.” of met iets meer uitgebreider. Je hebt geen goede literaire smaak, want je leest Kluun en niet Grunberg.

Welke argumenten heb je?

Soorten argumenten

SOORT UITLEG
feit Feiten zijn controleerbaar en dus waar of onwaar.
onderzoek of wetenschap In je argumentatie verwijs je naar resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
normen en waarden Men beroept zich algemeen aanvaarde normen en waarden.
vermoedens Een vermoeden ondersteunt een standpunt.

Wat is argumentatiestructuur?

De argumentatiestructuur is een weergave van de wijze waarop in een tekst of tekstdeel argumenten met elkaar en met het standpunt samenhangen. We onderscheiden de volgende basisvormen van argumentatie: Enkelvoudige argumentatie. Onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)

Wat is een argumentatiestructuur?

Related Posts