Hoe hoog is het gemiddeld pensioen?

Hoe hoog is het gemiddeld pensioen?

Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor ‘genoeg pensioen’ is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen. Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat.

Hoeveel netto pensioen krijg ik in België?

Een nettopensioen in België is gemiddeld ruim 66 procent (twee derde) van het inkomen dat je voordien had.

Wat is de gemiddelde pensioenleeftijd?

Het gemiddelde pensioen bestaat uit drie verschillenden bedragen. de pensioenleeftijd is iets anders dan de AOW-leeftijd. Voor 2020 en 2021 staat de leeftijd op 66 jaar en vier maanden. In 2022 stijgt deze naar 66 jaar en zeven maanden. In 2023 wordt dat 66 jaar en 10 maanden en in 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar.

Wat is het gemiddelde pensioeninkomen van 65+ huishoudens?

Het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) heeft uitgerekend dat 65+ huishoudens uiteindelijk gemiddeld een pensioeninkomen van 3170 euro bruto hebben. Dat is dus duidelijk hoger dan dat van u. Veel lezers zullen verbaasd opkijken van dat inkomen, omdat ook zij het met veel minder moeten doen.

Wat is een gemiddeld pensioen?

Een gemiddeld pensioen is dan ook altijd een waarde die weinig zegt over de positie van een iemand van 65+ in ons land. De vaste uitgaven dalen op latere leeftijd in het algemeen, denk aan kinderen en de hypotheek. Daardoor zou met een dergelijk netto inkomen de mogelijkheid bestaan om ruim rond te komen en ook hobby’s te kunnen bekostigen.

Wat is het aanvullend pensioen?

Het aanvullend pensioen, dat u opbouwt via het bedrijf of de instelling waarvoor u gewerkt heeft, is gemiddeld ongeveer 900 euro bruto per maand. Maar veel mensen ontvangen daarbij een uitkering van een lijfrente die ze eerder hebben afgesloten of hebben een flinke spaarpot zodat ze nog heel wat hoger kunnen uitkomen.

Related Posts