Hoe interpreteer ik een bron?

Hoe interpreteer ik een bron?

Interpreteren bestaat dus uit twee gedeelten: (1) informatie achterhalen en (2) de bron plaatsen in de juiste historische context. Bij de eerste stap beantwoord je de eerste vijf vragen. De antwoorden geef je door naar de inhoud van de bron en het onderschrift/bijschrift te kijken.

Waar worden geschreven bronnen bewaard?

Geschreven bronnen worden in de archieven bewaard.

Welk soort bron is een schilderij?

Geschreven en ongeschreven bronnen Allereerst zijn er ongeschreven bronnen. Dit zijn voorwerpen uit het verleden zoals wapens, schilderijen, foto’s, beelden enzovoort. Dit type bron maakt dus niet gebruik van tekst en zijn dus overblijfselen uit het verleden die terug zijn de vinden in het heden.

Hoe haal je informatie uit een bron?

informatie halen uit bestaande bronnen

  1. Formuleer een duidelijk doel/onderzoeksvraag en deelvragen die je wilt beantwoorden met het bestaande bronnenonderzoek;
  2. Zorg voor steekwoorden/zoekwoorden die afgeleid zijn van je doel/onderzoeksvraag.
  3. Verzamel actuele informatie;

Hoe bronnen analyseren?

gevonden of in bronnen die je nog erbij moet zoeken. Maak een schema waar je de bronnen die je wil gebruiken (websites, boeken, artikelen) in onderbrengt. Op deze manier heb je een overzicht over je hele stuk, zie je welke informatie waarbij hoort en kun je de informatie straks heel handig in je werkstuk invoegen.

Wat zijn voorbeelden van geschreven bronnen?

Bronnen zijn alle dingen waardoor je iets over het verleden te weten kunt komen. Ze kunnen worden onderverdeeld in geschreven en ongeschreven bronnen. Voorbeelden van geschreven bronnen: een dagboek of een brief; voorbeelden van ongeschreven bronnen: een kasteel of een tempel.

Hoe maak je een correcte bronvermelding?

Bronvermelding bestaat uit twee stappen:

  1. Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met de volledige vermelding van alle bronnen die je hebt gebruikt, de bronnenlijst ofwel literatuurlijst.
  2. In de tekst maak je elke keer als je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron.

Hoe vermeld je een bron voorbeeld?

Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website. Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave).

Wat zijn de bronnen van het vak geschiedenis?

Naast historische kennis, jaartallen en historische actoren (personen) krijg je bij het vak geschiedenis ook te maken met bronnen. Bronnen zijn overblijfselen uit het verleden die we aflezen in het heden. Praktisch gezien zijn het dus voorwerpen uit het verleden die we gebruiken om het verleden uit te leggen.

Wat zijn geschreven bronnen?

Geschreven bronnen zijn stukken tekst uit het verleden geschreven door historische actoren. Deze teksten vertellen iets over hoe de schrijver tegen zijn wereld aankeek, oftewel het perspectief van de maker. Dit wereldbeeld is beïnvloed door de omgeving van de maker, oftewel zijn standplaatsgebondenheid.

Wat zijn primaire bronnen?

Primaire bronnen zijn bronnen die gecreëerd zijn in het verleden door historische personen. Dit kan zowel bedoeld zijn als onbedoeld. Een beeldhouwer kan een marmeren beeld gemaakt hebben van Napoleon Bonaparte, met als doel de grootsheid van Napoleon te bewaren voor latere generaties uit Frankrijk.

Wat is primair bronnen?

Bronnen kunnen primair of secundair zijn. Primaire bronnen zijn bronnen die gecreëerd zijn in het verleden door historische personen. Dit kan zowel bedoeld zijn als onbedoeld.

Related Posts