Hoe is de sociale kwestie ontstaan?

Hoe is de sociale kwestie ontstaan?

De sociale kwestie in Nederland (1870-1918) is het sociale vraagstuk over de slechte leef –en werkomstandigheden van arbeiders. De sociale kwestie was een gevolg van de industriële revolutie en leidde tot de eerste vormen van sociale wetgeving, nu kenmerkend voor onze verzorgingsstaat.

Wat stond er in de eerste sociale wet?

De Ongevallenwet 1901 (OW) is de eerste sociale verzekeringswet die in Nederland werd ingevoerd. De uitvoering van de wet werd in handen gegeven van de Rijksverzekeringsbank. In het begin was de Ongevallenwet alleen voor de meer gevaarlijke industriële bedrijven.

Wie heeft de stoommachine uitgevonden wikikids?

Thomas Newcomen had hier het antwoord op. Het jaar was 1712 en hij had zojuist een stoommachinepomp uitgevonden. Het werkte net als een fietspomp, maar dan zuigend in plaats van blazend en automatisch. Hij noemde het de Newcomen-stoommachine.

Wat is de opkomst van het communisme?

De opkomst van het Communisme De Rode Revolutie wordt het ook wel genoemd: De opkomst van de Communisme. Zo’n 90 jaar geleden maakte het Communisme zijn eerste opmars en breidde zich massaal uit. Alles over het hoe en waarom het Communisme 90 jaar geleden genadeloos toesloeg vind je hier. Rode revolutie Het was 7 november 1917.

Wanneer kreeg het communisme steun in Nederland?

Het communisme kreeg in Nederland al vroeg steun, in 1918 werd de Communistische Partij Holland (CPH), de voorganger van de Communistische Partij van Nederland (CPN), opgericht. Waar eerst de Nederlandse invloed in het buitenland aanzienlijk was, kwam de partij steeds meer onder invloed van Moskou. Dat leidde tot conflicten en royementen.

Wat zijn de gevolgen van de industriële revolutie?

Maatschappelijke gevolgen van de Industriële Revolutie. De Industriële Revolutie heeft enorme maatschappelijke gevolgen gehad op de langere termijn. Om de ‘sociale kwestie’ op te lossen werden vakbonden opgericht, kwam in de politiek het socialisme op en ontstond – met name op instigatie van Karl Marx (1818-1884) – het communisme.

Related Posts