Hoe kan ik een aanvraag voor faillissement?

Hoe kan ik een aanvraag voor faillissement?

U vraagt uw faillissement aan bij de rechtbank van uw woonplaats. Hiervoor vult u het formulier Eigen aangifte faillietverklaring in. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen als u faillissement aanvraagt voor uw bedrijf. U moet wel op de zitting (behandeling van uw rechtszaak) zijn.

Hoe lang duurt een faillissement Belgie?

De duur van een faillissement varieert, afhankelijk van de complexiteit, van enige maanden tot enkele jaren.

Wat is een faillissement formulier?

Faillissement Formulier. Het formulier dat u invult heet “Eigen aangifte faillietverklaring”. De rechtszaak speelt af bij de rechtbank in de stad waar uw bedrijf staat of waar u woont. Als u het formulier leest, staat er precies in wat u moet bijvoegen. Dit formulier moet u in tweevoud opsturen of u levert dit af bij de rechtbank.

Wat zijn de voorwaarden voor een faillissement?

Voorwaarden faillissement. U kunt als bedrijf niet zomaar failliet gaan. Om een faillissement aan te kunnen vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: Er moet meer dan één schuldeiser zijn. Er moeten minimaal twee schulden aanwezig zijn waarvan een opeisbaar is. De schuldenaar moet in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen.

Wanneer Kunt u een faillissementsuitkering aanvragen?

U kunt een faillissementsuitkering aanvragen als uw werkgever u voor lange tijd niet kan betalen. Dit heet betalingsonmacht. Uw werkgever is dan niet failliet. Er is betalingsonmacht als: duidelijk is dat uw werkgever de salarissen en andere rekeningen niet meer betaalt.

Wat is een faillissement van uw werkgever?

Faillissement van uw werkgever. Bij een faillissement heeft uw werkgever zoveel schulden, uw vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en pensioenpremie over de laatste 12 maanden tot uw ontslag; U kunt alleen een faillissementsuitkering krijgen als u door de werkgever ontslagen wordt.

Related Posts