Hoe kun je UNICEF steunen?

Hoe kun je UNICEF steunen?

Andere manieren om te helpen

  • Schenk een UNICEF HappyPack. Een origineel geschenk voor familie of vrienden, van onschatbare waarde voor kinderen in nood.
  • Neem UNICEF op in je testament. Ook als je er niet meer bent, kan je wereldwijd kinderen een goed leven nalaten.
  • Leg een UNICEF geboortelijst.
  • Zamel geld in voor UNICEF.

Hoe kan ik UNICEF opzeggen?

Wil je toch opzeggen? Bel dan naar 088 444 96 66 (lokaal tarief), zodat we dit voor je in orde kunnen maken.

Wat wil UNICEF nog bereiken?

UNICEF zet zich in om alle kinderen te helpen overleven en zich te ontwikkelen, zodat ze gezond kunnen opgroeien, wie ze ook zijn of waar ze ook wonen. We zetten ons in om kindersterfte te voorkomen door kinderen toegang te geven tot de juiste voeding, zuiver water, vaccins, medicijnen en basisgezondheidszorg.

Wie zijn UNICEF meters en?

UNICEF peter of meter worden, is de meest efficiënte manier om UNICEF te steunen. Dankzij jouw maandelijkse steun kunnen we op een duurzame manier werken aan een betere toekomst voor alle kwetsbare kinderen en snel ingrijpen in noodsituaties wereldwijd. Zo besteden we meer geld aan directe hulp voor kinderen.

Hoe komt UNICEF aan het geld?

Hoe komt UNICEF aan geld om kinderen te helpen? UNICEF is afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Mensen, bedrijven, scholen en verenigingen steunen UNICEF met giften of worden lid van UNICEF. En vrijwilligers halen geld op via allerlei activiteiten en andere evenementen.

Andere manieren om te helpen

  1. Schenk een UNICEF HappyPack. Een origineel geschenk voor familie of vrienden, van onschatbare waarde voor kinderen in nood.
  2. Neem UNICEF op in je testament. Ook als je er niet meer bent, kan je wereldwijd kinderen een goed leven nalaten.
  3. Leg een UNICEF geboortelijst.
  4. Zamel geld in voor UNICEF.

Wat doet Edukans allemaal?

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief.

Waar is Edukans actief?

Dankzij Edukans kunnen deze kinderen naar school. Edukans doet dit niet alleen, de organisatie steunt projecten in het ontwikkelingsland zelf. Edukans is met name actief in Kenia, Ethiopië, Ghana, Oeganda, Malawi, India en Peru.

Hoe is Edukans ontstaan?

Hiervoor zijn scholenacties ontwikkeld, waarbij leerlingen in Nederland in actie komen voor het onderwijs in ontwikkelingslanden. Deze specifieke en succesvolle aanpak kreeg een eigen naam: Edukans. Naast de inzet voor het buitenland zette de Unie zich in voor identiteit van christelijk geïnspireerd onderwijs.

Related Posts