Hoe kwam er een eind aan de Azteekse beschaving?

Hoe kwam er een eind aan de Azteekse beschaving?

Het Azteekse verzet stort in Hun tempels werden verwoest en hun godenbeelden verbrand. Hun steden werden tot de grond toe verbrand en hun beelden in stukken gehakt. Net als de Olmeken en de Tolteken vóór hen, stierf hun beschaving door catastrofes en geweld.

Waar begon de geschiedenis van de Azteekse?

Die plek is de Vallei van Mexico, een vallei vol meren en eilandjes, waar de Azteken in de dertiende eeuw aankwamen. Hier stichten zij begin veertiende eeuw op één van de eilanden de Aztekenhoofdstad Tenochtitlán: het huidige Mexico-stad.

Wie staat er aan het hoofd van het Azteekse rijk?

In de Azteekse samenleving waren er verschillende standen. Aan het hoofd stond de keizer. Hij werd vereerd als een god, maar tegelijkertijd was hij opperpriester van de andere goden. Edelen (de piltin of tlahtoanimeh) bestuurden de provincies van het rijk en hadden hoge rangen in het leger.

Waar ligt de Azteekse rijk?

De Azteken of Mexica waren de dragers van een militaristische Meso-Amerikaanse beschaving die bestond tussen circa 1300 en 1521 in het huidige Mexico. Het centrum van het Azteekse rijk was de stad Tenochtitlán, de voorloper van het huidige Mexico-Stad.

Waar komt het woord Azteken vandaan?

Het woord “Azteken” komt van het Nahuatl Aztecah, “mensen uit Aztlan”. Aztlan was een mythische plaats ergens in het noorden waar de Azteken zeiden vandaan te komen. Voor de Azteken zelf was het niet gebruikelijk zichzelf met Aztecah aan te duiden. Over het algemeen werden met Aztecah alle mensen die Nahuatl spraken genoemd,

Wie steunde de Azteken bij hun tocht?

De volkeren die door de Azteken onderdrukt werden, steunden de Spanjaarden bij hun tocht. De Azteken geloofden al voor de Spanjaarden er waren dat er binnen niet al te lange tijd een einde aan hun rijk zou komen. Er waren verschillende tekenen die hierop wezen en waaraan de Azteken veel belang hechtten.

Wanneer verslaan de Azteken de Azcapotzalco?

In 1427 verslaan de Azteken de Azcapotzalco, dat tot op dat moment het sterkste en grootste volk van de vallei was, waardoor zij zelf het machtigste volk in de vallei worden. Het rijk van de Azteken blijft groeien, tot het op gegeven moment wel 38 provincies omvatte met vijf miljoen inwoners.

Related Posts