Hoe leer je van elkaar?

Hoe leer je van elkaar?

Met coöperatief leren laat je leerlingen op een gestructureerde manier samenwerken terwijl ze in kleine, meestal heterogeen samengestelde groepen zitten. Zo leren de leerlingen niet alleen van de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar.

Elkaar beter leren kennen:

  1. Onderneem een activiteit die hij heel erg leuk vindt, maar jij wat minder.
  2. Lees zijn sterrenbeeld.
  3. Ga samen op vakantie.
  4. Schrijf beiden jullie vijf beste en vijf mindere karaktereigenschappen op.
  5. Breng tijd door met zijn familie.
  6. Kook samen het ingewikkeldste vijfgangenmenu ooit.

Hoe stimuleer je leren?

5 Tips voor het stimuleren van leren en ontwikkeling van…

  1. Leg de verantwoordelijkheid voor leren bij de medewerker zelf.
  2. Stimuleer informeel leren tussen medewerkers.
  3. Maak interne kennisdeling mogelijk.
  4. Stel een contactpersoon of coach aan.
  5. Bied passende leermethoden aan voor je medewerkers.

Hoe leerlingen laten samenwerken?

Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan.

Hoe leer je elkaar echt kennen?

Gesprekken vormen een van de beste manieren om iemand beter te leren kennen. Iemands aandacht trekken door te praten kan het bericht overbrengen dat je hem of haar beter zou willen leren kennen. Gebruik verschillende hulpmiddelen om je gesprek te beginnen. Je kunt de persoon benaderen door een sms of e-mail te sturen.

Hoe kun je samenwerkend leren zo inzetten dat het een positief effect heeft op de leerprestaties?

Om samenwerkend leren effectief te laten zijn, moet de interactie tussen de groepsleden (liefst kleine groepjes van 3-4 jongens en meisjes samen) kwalitatief goed zijn. De leerlingen begrijpen dat ze allemaal verantwoordelijk zijn voor het volbrengen van de taak en ze willen elkaar daarbij helpen en aanmoedigen.

Related Posts