Hoe schrijf je een boek samenvatting?

Hoe schrijf je een boek samenvatting?

Nog een aantal handige tips voor het schrijven van een samenvatting zijn:

 1. Gebruik je eigen woorden, schrijf niet letterlijk de zinnen over uit het boek.
 2. Houd de volgorde van het boek aan; gebeurtenissen die eerst gebeuren in het boek, beschrijf je ook als eerste in je samenvatting.
 3. Maak je samenvatting niet te lang!

Hoe begin je met een samenvatting?

Voordat je begint aan je samenvatting moet je weten en begrijpen waar de tekst over gaat. Ga nu aan de slag met een potlood of markeerstift. Probeer uit elke alinea de kernzin te onderstrepen of te markeren. Schrijf deze kernzinnen onder elkaar en controleer of je geen belangrijke informatie hebt gemist.

Hoe maak je een vragen samenvatting?

 1. Begrijp waar de tekst over gaat voordat je begint met samenvatten!
 2. In plaats van te onderschrepen kun je ook een schema tekenen om de structuur van de tekst weer te geven.
 3. Een hulpmiddel bij het maken van een samenvatting of schema zijn de vijf W-vragen: wie, wat , waar, waarom, wanneer.

Hoe sluit je een managementsamenvatting af?

Checklist managementsamenvatting ✓ Je benoemt om welk soort onderzoek het gaat (bijvoorbeeld literatuurstudie). ✓ Je benoemt de centrale vraagstelling. ✓ De onderzoeksmethoden en werkwijze zijn beknopt beschreven. ✓ Alleen de belangrijkste resultaten zijn beknopt weergegeven.

Hoe lang is een samenvatting van een boek?

Kort maar krachtig Een te lange samenvatting is funest voor je werk, en zonde van de moeite. Zorg dat je een beknopte, maar volledige weergave van het boek/de toetsstof schetst. Details zijn een no-go, dus laat ze achterwege!

Hoe leer je het best van een samenvatting?

Lees eerst een heel hoofdstuk, of een hele paragraaf met het doel om het te leren. Doe dat bewust. Neem er de tijd voor. Wanneer je gelezen hebt leg je de tekst weg en schrijf je in je eigen woorden met pen op papier wat de belangrijke elementen uit het stuk zijn.

Hoe schrijf je een correcte samenvatting?

Hoe schrijf je een goede samenvatting?

 • Stap 1: streep de belangrijkste passages aan. Loop eerst de belangrijkste onderdelen van je tekst na: inleiding en slot.
 • Stap 2: orden je informatie.
 • Stap 3: schrijf de samenvatting.
 • Stap 4: maak het overzichtelijk.
 • Stap 5: check je samenvatting.

Hoe maak je een korte samenvatting?

Een samenvatting bestaat eigenlijk maar uit vier onderdelen:

 1. Het waarom van je onderzoek en het onderwerp.
 2. Het hoe van je onderzoek, de methodes die je hebt gebruikt.
 3. Je belangrijkste bevindingen.
 4. Je belangrijkste conclusies, aanbevelingen en/of suggesties.

Wat moet er allemaal in een managementsamenvatting?

Een managementsamenvatting is niet gericht op het samenvatten van alle onderdelen, maar op die onderdelen die van belang zijn voor het management, namelijk:

 • verantwoording afleggen van de werkwijze;
 • conclusies die getrokken kunnen worden;
 • aanbevelingen die op basis daarvan gedaan kunnen worden.

Wat komt in de managementsamenvatting?

Een managementsamenvatting is een samenvatting van het rapport die je vaak als een van de eerste pagina’s in het rapport plaatst. De reden dat je een extra samenvatting van het rapport schrijft, heeft te maken met het feit dat jouw rapport op deze manier snel doorgenomen kan worden.

Hoe ziet een goede samenvatting eruit?

Een ijzersterke samenvatting Het waarom van je onderzoek en het onderwerp. Het hoe van je onderzoek, de methodes die je hebt gebruikt. Je belangrijkste bevindingen. Je belangrijkste conclusies, aanbevelingen en/of suggesties.

Wat is een korte samenvatting?

Een samenvatting is een verkorte versie van een origineel, bijvoorbeeld een tekst, een film of een gebeurtenis. De bedoeling van zo’n vereenvoudiging is om de hoofdpunten van het veel langere onderwerp uit te lichten. Men krijgt hiermee in een korte tijd de kerngedachten ervan weergegeven.

Related Posts