Hoe slecht is vuurwerk voor het klimaat?

Hoe slecht is vuurwerk voor het klimaat?

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Ook zit in illegaal vuurwerk meer buskruit.

Hoeveel CO2 stoot vuurwerk uit?

“Bij professioneel vuurwerk is dat percentage nog hoger, namelijk negentig procent.” Dat betekent dat er ongeveer zeven miljoen kilo buskruit wordt verbrand. Dit zorgt voor een CO2-uitstoot van 3,5 miljoen kilo. In vergelijking: de Nederlandse industrie stootte in 2017 ruim 91,4 miljard kilo CO2 uit.

Hoeveel milieuvervuiling scheelt het vuurwerkverbod?

Dat betekent dat wij met oud en nieuw zo’n 250.000 kilo fijnstof de lucht in schieten. Ter vergelijking: daar kunnen 10.000 vrachtwagens zo’n 1.6 miljoen kilometer mee afleggen. Dat is veertig keer een rondje om de aarde.

Hoeveel ongelukken met vuurwerk?

Het aantal vuurwerkslachtoffers was de afgelopen jaarwisseling twee keer zo hoog als een jaar eerder. In totaal liepen 772 mensen letsel op door vuurwerk, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Het aantal slachtoffers was nog wel 40 procent lager dan in 2019, toen er geen vuurwerkverbod gold.

Wat is F1 vuurwerk?

Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken (maar geen overlast mee veroorzaken of vernielingen mee plegen).

Is het vuurwerkverbod weg?

Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen, in bezit te hebben en/of af te steken; Maximaal is het toegestaan om 25 kilo vuurwerk in bezit te hebben (per auto voor vervoer en/of huishouden); Vuurwerk mag alleen gekocht worden op de verkoopdagen. Voor de jaarwisseling van 2021-2022 zijn dit 29,30 en 31 december.

Hoeveel ongelukken met vuurwerk 2021?

Aantal vuurwerkslachtoffers verdubbeld ondanks verbod, wel nog fors lager dan voor corona. Het aantal vuurwerkslachtoffers was de afgelopen jaarwisseling twee keer zo hoog als een jaar eerder. In totaal liepen 772 mensen letsel op door vuurwerk, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

Hoeveel gewonden door vuurwerk 2021-2022?

Van het totaal aantal vuurwerkslachtoffers zijn er 256 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 517 op de huisartsenposten (HAP). Een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar (108 slachtoffers op de SEH en 275 op de HAP).

Wat is F1 en F2 vuurwerk?

Consumentenvuurwerk: Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en schertsvuurwerk) Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)

Related Posts