Hoe snel jaarrekening deponeren?

Hoe snel jaarrekening deponeren?

Deponeer je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij KVK. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeer je de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Wat heb je nodig voor een jaarrekening?

De inhoud van geeft een financieel overzicht van afgelopen jaar en een jaarrekening bestaat daarom minimaal uit de volgende drie onderdelen:

  • Balans.
  • Resultatenrekening en kasstroomoverzicht.
  • Toelichting vanuit het bestuur of directie.

Is de jaarrekening verplicht?

Eenmanszaken en vof’s zijn overigens niet verplicht een jaarverslag te maken. Jaarrekening. Het financiële deel van een jaarverslag is de jaarrekening. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer hoe het er financieel aan toe is gegaan in uw bedrijf in het betreffende boekjaar.

Wat is de jaarrekening van uw bedrijf?

Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer hoe het er financieel aan toe is gegaan in uw bedrijf in het betreffende boekjaar. Het bestaat uit 3 onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting. Hoe groter uw bedrijf, des te meer financiële informatie u in het rapport zult moeten vermelden.

Hoe Controleer ik je jaarrekening?

Via je KVK-nummer of bedrijfsnaam controleer je of de jaarrekening is gedeponeerd. Staat je boekjaar bij de resultaten vermeld, dan weet je dat je jaarrekening verwerkt is. Heb je online gedeponeerd, dan is je jaarrekening direct zichtbaar. Bij deponeringen via post of e-mail houd je rekening met een verwerkingstijd van 5-10 werkdagen.

Wanneer moet een jaarrekening neergelegd worden?

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet worden neergelegd.

Related Posts