Hoe werkt een licentieovereenkomst?

Hoe werkt een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen, waarbij de ene partij, de licentiegever, aan de andere partij, de licentienemer, een bepaald recht in gebruik c.q. in licentie geeft.

Wat zijn licentiekosten?

Bij een merklicentie bijvoorbeeld, geeft de merkhouder toestemming aan anderen om zijn merk in een bepaald gebied onder bepaalde voorwaarden te gebruiken. In ruil hiervoor betaalt de licentienemer een financiële vergoeding (royalties) aan de licentiegever.

Wat is een exclusieve licentie?

Bij de exclusieve licentie is alleen de licentienemer (bijvoorbeeld de uitgever van een roman) bevoegd om het werk op de afgesproken manier te gebruiken. Bij een niet-exclusieve licentie mag de auteursrechthebbende dezelfde rechten ook aan anderen licentiëren.

Hoe kom je erachter of ergens patent op zit?

Zelf zoeken in octrooidatabank Espacenet Dat kan relatief eenvoudig in bijvoorbeeld Espacenet. Deze gratis databank biedt toegang tot wereldwijd 90 miljoen octrooipublicatie uit meer dan 90 landen.

Is Licentiepromo be betrouwbaar?

De webshop licentiepromo.be scoort een 6 op een schaal van 10. Er is dus ruimte voor verbetering, maar dit wil niet zeggen dat licentiepromo.be per definitie onbetrouwbaar is. Deze score is een hulpmiddel om de betrouwbaarheid van een webshop te bepalen.

Hoe kan ik licentie verlenen?

Licenties kun je geven op elke vorm van intellectueel eigendomsrecht. Licenseren kan niet alleen op octrooien, maar bijvoorbeeld ook op geschreven tekst of beeld….Met een licentie krijgt de licentienemer toestemming van de licentiegever om de uitvinding:

 • zelf te maken.
 • en/of te verkopen.
 • en/of toe te passen.

Wat is licentievergoeding?

Licentievergoeding / royalty De licentievergoeding kan een eenmalig bedrag zijn of kan periodiek door de licentiegever aan de licentienemer in rekening worden gebracht. Een licentie kan ook kosteloos worden verleend. De licentievergoeding kan afhankelijk zijn van verkoopresultaten.

Wat is een licentie?

Een licentie is een recht dat wordt verleend door de houder van een octrooirecht, een merkenrecht, een modellenrecht, een ander intellectuele eigendomsrecht of een combinatie van dergelijke rechten.

Wat is Creative Commons?

Met een Creative Commons-licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het aanbieden van je werk onder een Creative Commons-licentie betekent niet dat je je auteursrechten opgeeft.

Wat kun je patenteren?

U kunt uw uitvinding beschermen met een octrooi (ook wel patent genoemd). Met octrooien kunt u een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren….Bescherming uitvinding

 • maken;
 • gebruiken;
 • doorverkopen;
 • verhuren;
 • afleveren;
 • aan een ander aanbieden;
 • invoeren;
 • in voorraad hebben.

Wat kost een wereldwijd patent?

Kosten PCT-procedure De PCT-procedure kost tussen € 10.000 en € 15.000. Daarmee dekt u de kosten voor de internationale aanvraag en octrooigemachtigden.

Is Office verkooppunt NL betrouwbaar?

De webshop office-verkooppunt.nl scoort een mooie 7 op een schaal van 10. Dat is een prima score, maar deze score is een hulpmiddel om de betrouwbaarheid van een webshop te bepalen. Controleer ook altijd de reviews en de keurmerk informatie die je o.a. ook via WebshopChecker kunt lezen.

Wat is licentiehouder?

iemand die in het bezit is van een licentie informatierecht: houder van een gebruiksrecht op bijv. software. …

Wat moet er in een licentieovereenkomst staan?

In de licentieovereenkomst staat een omschrijving van hetgeen waarop de gebruiksrechten worden verleend. Een licentieovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: logo, foto, tekst, (website)ontwerp, merk, uitvinding, online dienst, knowhow of software.

Wat is een licentiedeal?

Een licentiedeal houdt in dat je de exploitatierechten verhuurt aan het label of de platenmaatschappij. Gebruikelijk is een periode van 5 tot 10 jaar. Het financiële risico ligt voor een belangrijk deel bij jou als artiest; je investeert immers zelf in de opnames.

Wat is een licentienemer?

Diegene die de licentie verkrijgt.

Wat is een licentie fee?

Vergoeding voor de licentieovereenkomst De licentie kan gratis verleend worden of tegen een vergoeding. De vergoeding voor de licentie kent meerdere benamingen, zoals: licentiefee, gebruiksvergoeding of royalty. De vergoeding kan eenmalig of periodiek in rekening worden gebracht.

Wat is een Royalty overeenkomst?

Royalty overeenkomst is een soort licentieovereenkomst Bij een royalty overeenkomst wordt door de licentiegever aan de licentienemer het recht verleend om een product te (laten) produceren op basis van een ontwerp dat de licentiegever vervaardigd heeft.

Wat is een merklicentie?

Related Posts