Hoe werkt register Wettenbundel?

Hoe werkt register Wettenbundel?

Wanneer je tijdens het studeren niet alleen het artikel zelf bekijkt, maar ook noteert in welk boek of in welke wet het artikel staat, dan weet je op een gegeven moment waar de voor jou relevante artikelen te vinden zijn. Je kunt dan gaan werken met de index die voor in de wettenbundel staat.

Wat zijn Subleden?

Een lid kan weer nader zijn onderverdeeld in onderdelen. Deze worden (soms na een algemeen stuk zonder nadere aanduiding) vaak aangeduid met een letter, bijvoorbeeld a tot en met e. Eventueel kunnen ook deze onderdelen weer onderverdeeld zijn subleden in ‘sublid één’, ‘sublid twee’ enzovoorts.

Hoe verwijs je naar Burgerlijk Wetboek?

In de hoofdtekst wordt soms volledig verwezen naar artikelen, artikelleden en artikelonderdelen, omdat dit verplicht is in de officiële tekst van wetten en regelingen. Voorbeeld: Volledig verwijzen naar artikelen Artikelen 85 tot en met 105 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek hebben betrekking op Erfpacht.

Wat zijn de wetboeken in het privaatrecht?

In het Privaatrecht deel zijn onder andere het Burgerlijke wetboek, het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie gevestigd. In het Publiekrecht gedeelte zijn onder ander de Grondwet, de Algemene Wet Bestuursrecht, het wetboek van Strafrecht en het wetboek van Strafvordering opgenomen.

Wat is het Burgerlijk Wetboek?

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht. Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is.

Wat is de afkorting van het Wetboek van Strafrecht?

Het wetboek van strafrecht wordt in dit artikel aangehaald met de afkorting ‘WvSr’. Afkortingen van de afzonderlijke wetsartikelen in het wetboek van strafrecht worden afgesloten met ‘Sr’.

In het Privaatrecht deel zijn onder andere het Burgerlijke wetboek, het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie gevestigd. In het Publiekrecht gedeelte zijn onder ander de Grondwet, de Algemene Wet Bestuursrecht, het wetboek van Strafrecht en het wetboek van Strafvordering opgenomen.

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht. Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is.

Het wetboek van strafrecht wordt in dit artikel aangehaald met de afkorting ‘WvSr’. Afkortingen van de afzonderlijke wetsartikelen in het wetboek van strafrecht worden afgesloten met ‘Sr’.

Related Posts