Hoe wordt de compensatie berekend?

Hoe wordt de compensatie berekend?

De hoogte van de compensatie transitievergoeding hangt af van de situatie van de werkgever. We kunnen daarom geen precieze berekening geven. De compensatie is meestal wel lager dan de betaalde transitievergoeding. Hieronder staan verschillende situaties die invloed hebben op de hoogte van de vergoeding.

Hoe hoog compensatie transitievergoeding?

Is er ook een maximale hoogte verbonden aan de compensatie transitievergoeding? De hoogte van de compensatie transitievergoeding die u als werkgever kunt ontvangen, wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de lengte van het dienstverband. De compensatie is maximaal € 83.000 bruto.

Hoe vraag je een transitie vergoeding aan?

Het is niet zo dat u de transitievergoeding kunt aanvragen. Als uw werkgever u ontslaat via UWV of via de kantonrechter, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Dan voert uw werkgever dus een ontslagprocedure tegen u, waartegen u verweer moet voeren. Daarvoor voor heeft u een arbeidsjurist nodig.

Welke ouders krijgen compensatie?

Ook ouders die al een compensatie van minder dan €30.000 hebben gehad krijgen het aanvullende bedrag voor 1 mei 2021 uitbetaald. Ouders die zich aanmelden ná 15 februari 2021 krijgen de compensatie uiterlijk 6 maanden na hun aanmelding. Maar alleen als ze daar ook echt recht op hebben.

Wie regelt transitievergoeding?

UWV is de instantie voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslag van zieke werknemers (na 2 jaar ziekte). De kantonrechter moet bij individueel ontslag (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding) worden ingeschakeld. Bij ontslag via kantonrechter of UWV krijgt u de transitievergoeding.

Wie heeft recht op transitievergoeding 2021?

U heeft recht op een transitievergoeding als: het initiatief voor het beëindigen van het dienstverband of het niet voortzetten van het dienstverband bij de werkgever ligt. Dit geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd, ongeacht de duur.

Wat hou ik netto over van transitievergoeding?

U krijgt een bedrag voor ieder jaar dat u in dienst was bij uw werkgever. 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Dit totaalbedrag is uw totale minimum transitievergoeding. Hoeveel u hier uiteindelijk netto van overhoudt is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en de totale hoogte van de vergoeding.

Related Posts