Hoe zit het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar?

Hoe zit het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar?

Het onderwijssysteem begint met regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs voor alle kinderen vanaf vier jaar. Na het basisonderwijs zijn er zeven vormen van voortgezet onderwijs: voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, lwoo, havo, vwo en vavo.

Wat is MBO in andere landen?

Met je vmbo of bso-diploma zijn er verschillende buitenlandse studiemogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een mbo opleiding in het buitenland. Zo’n opleiding staat gelijk aan een mbo- of beroepsopleiding in Nederland en België, maar is vaak van betere kwaliteit.

Wat is havo in Marokko?

Een Marokkaans baccalaureat staat gelijk met ” ruim een HAVO diploma”. In de grote steden zijn er voldoende collèges en lycea, maar op het platteland, waar bovendien een veel geringer aantal kinderen doorstroomt naar het secundaire onderwijs, zijn de colleges en de lycea geconcentreerd in de kleine stedelijke kernen.

Hoe werkt de middelbare school in Nederland?

Het voortgezet onderwijs duurt, afhankelijk van het type onderwijs, 4, 5 of 6 jaar. De eerste drie jaren van het havo en vwo en de eerste twee jaren op het vmbo worden de basisvorming genoemd. Daarna kiezen leerlingen resp. een profiel of een sector die aansluit bij hun opleiding na de middelbare school.

Is mijn mbo diploma geldig in het buitenland?

U zult meestal uw Nederlandse diploma moeten legaliseren (geschikt maken om in een ander land te gebruiken). Door legalisatie weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is. Legalisatie kan alleen voor diploma’s van opleidingen die erkend zijn door het ministerie van OCW.

Wat verdient een leraar in Finland?

Loon leerkrachten in het lager secundair onderwijs

Startloon 15 jaar ervaring
Finland € 24.720 € 30.620
Frankrijk € 21.442 € 27.059
Griekenland € 17.064 € 21.091
Hongarije € 7.973 € 9.814

Hoelang duurt een schooldag in Finland?

Finland gaan kinderen vanaf 7 jaar naar de basisschool (first grade). Op de kleinere basisschool, Luolaja, starten de leerlingen als ze 6 jaar oud zijn met ‘pre school’. Ze gaan dan elke ochtend naar school (4 uur). Ook als de leerlingen ouder zijn, zijn de schooldagen relatief kort, ongeveer 5 uur per dag.

Related Posts