Hoeveel assisenzaken?

Hoeveel assisenzaken?

Het hof van assisen zetelt in principe in de hoofdplaats van de verschillende provincies en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Er zijn dus 11 assisenhoven in België, namelijk Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Namen, Nijvel of Tongeren, naar gelang van het geval.

Wat behandelt de rechtbank van eerste aanleg?

De rechtbank beslist in eerste aanleg hoe er over uw zaak geoordeeld moet worden. Zaken die bij een rechtbank in eerste aanleg langskomen zijn misdrijven, geschillen om geld, echtscheidingen en allerlei bestuursrechtelijke geschillen.

Wat behandelt de rechtbank?

De rechtbank behandelt in principe alle misdrijven en de overtredingen. Eenvoudige zaken worden door één rechter behandeld, de politierechter genoemd. Moeilijkere zaken worden door drie rechters bekeken (meervoudige kamer). Eerst komt de officier van justitie aan het woord en daarna de verdachte of diens advocaat.

12 juryleden Het hof van assisen bestaat uit een voorzitter en twee bijzitters.

Hoeveel assisenzaken in België?

Er zijn dus 11 assisenhoven in België, namelijk Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Namen, Nijvel of Tongeren, naar gelang van het geval.

Wie zetelt in het assisenhof?

Een hof van assisen bestaat uit twee afzonderlijke organen, namelijk het hof, dat bestaat uit een voorzitter, raadsheer in het hof van beroep, en uit twee assessoren (bijzitters), rechters in de rechtbank van eerste aanleg of in het hof van beroep, enerzijds en de jury, bestaande uit twaalf gezworenen, anderzijds.

Wie kan opgeroepen worden voor assisen?

de burgerlijke en politieke rechten genieten. tussen 28 en 65 jaar oud zijn. kunnen lezen en schrijven. geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan 60 uur hebben opgelopen.

Related Posts