Hoeveel belasting betaalt een NV?

Hoeveel belasting betaalt een NV?

Belastingen B.V. / N.V. De winstbelasting voor een B.V. is 16,5% (tot € 200.000, voor hogere winst bedraagt het tarief 22,55%), cijfers 2020. Als u salaris uit de B.V. laat betalen, bedraagt het maximale tarief 49,5%, over dividend is dit tarief 26,9% (cijfers 2020).

Welke ondernemingsvormen vallen onder de Wet omzetbelasting?

De volgende rechtsvormen komen het meest voor:

 • eenmanszaak.
 • maatschap.
 • vennootschap onder firma (vof)
 • commanditaire vennootschap (cv)
 • besloten vennootschap (bv)
 • stichting of vereniging.

Hoe minder belastingen betalen als vennootschap?

Enkele tips om minder belastingen te betalen

 1. Dividenden.
 2. Verhuur van roerende en onroerende goederen.
 3. Intresten.
 4. Voordelen in natura.
 5. Forfaitaire kosten voor reizen in binnen- en buitenland.
 6. Groepsverzekeringen.
 7. Een onroerend goed in vruchtgebruik kopen.
 8. De wagen.

Wat doen om minder belastingen te betalen?

Doe aan pensioensparen Kies je voor een maximumbedrag van 990 euro, dan geniet je 30% belastingvoordeel. Je kunt dus tot 297 euro terugkrijgen via je belastingen. Je kunt ook kiezen voor 1.270 euro als fiscaal maximum. Dan geniet je 25% belastingvermindering: of tot 317,50 euro.

Waarom betaal ik zo weinig belasting?

Hebt u geen of een laag inkomen? Dan betaalt u geen of weinig belasting. Het kan zijn dat het bedrag aan heffingskortingen waarop u recht hebt, hoger is dan de belasting die u moet betalen. U kunt uw heffingskortingen dan niet volledig verrekenen met de belasting die u moet betalen.

Welke kosten in managementvennootschap?

De managementvennootschap rekent een vergoeding aan de werkvennootschap(pen) voor haar diensten. Bij een controle van de managementvergoedingen wordt nagegaan of het bedrag van de vergoeding kan onderbouwd worden en of er werkelijke pres- taties tegenover staan.

Related Posts