Hoeveel Katharen zijn er vermoord?

Hoeveel Katharen zijn er vermoord?

Kruistocht tegen de Albigenzen Het stadsbestuur weigerde echter hun bonhommes uit te leveren, waarop de abt het bevel gaf de stad te bestormen. Volgens kronieken werden daarbij 20.000 inwoners meedogenloos gedood.

Waar woonden de Katharen?

De Katharen (ook bekend als Cathari van de Griekse Katharoi voor “zuivere Ones”) waren een dualistische middeleeuwse religieuze sekte van Zuid-Frankrijk, die bloeide in de 12de eeuw en betwistte het gezag van de katholieke kerk.

Hoe werden de Katharen vernietigd?

Hun bondgenootschap werd versterkt door andere Provençaalse vorsten, de graven van Foix en Comminges. De Katharen kregen korte tijd meer lucht en durfden weer te prediken. In de slag van Muret (1211) werd hun hoop op bevrijding door de legers van de Noordfranse heren vernietigd.

Hoeveel heksen zijn er vermoord?

Tegenwoordig denken historici dat in heel Europa tussen de 30.000 en 60.000 heksen zijn geëxecuteerd tussen 1330 en 1720. Dit betekent dat er iedere week één of twee heksen werden vermoord in heel Europa. Statistisch gezien valt dit enorm mee.

Hoeveel slachtoffers Inquisitie?

Volgens de bekende cijfers, afkomstig van Juan Antonio Llorente (1756-1823), secretaris van de Spaanse Inquisitie, werden tijdens het gehele bestaan de Spaanse Inquisitie 32.000 mensen ter dood veroordeeld.

Wat was de rol van de Inquisitie in de Katholieke Kerk?

De Inquisitie (van het Latijn inquisitio = onderzoek), voluit: Inquisitio haereticae pravitatis (onderzoek naar het verderf van de ketterij), was een rechtbank van de Katholieke Kerk, belast met de opsporing van, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters.

Wat is het doel van een kruistocht?

De kruistochten begonnen als een poging van de christenen om Jeruzalem, de heiligste plaats in het christendom, op de moslims en Joden te veroveren. Ze waren een laat antwoord op de islamitische veroveringen in de voorafgaande eeuwen.

Hoe werden heksen gestraft?

Heksen werden vaak zwaar gestraft, simpelweg voor het feit dat ze “heks” waren. Ze eindigden vaak op de brandstapel of werden verdronken. Heksen zouden geen gewicht hebben en konden dus niet verdrinken.

Related Posts