Hoeveel rokers per jaar?

Hoeveel rokers per jaar?

1 op 5 volwassenen rookt

Jaar Rokers (% personen van 18 jaar of ouder) Dagelijks rokers (% personen van 18 jaar of ouder)
2019 21,7 15,9
2020 20,2 14,9
DOEL 2040 5
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Hoeveel jongeren roken er in Belgie?

In de Gezondheidsenquête 2018 zijn er bij jongeren tussen de 15-24 jaar in ons land 15% rokers, waarvan 11% dagelijkse rokers (14% van de jongens en 8% van de meisjes). In 2013 waren er nog 22% rokers en 17% dagelijkse rokers in deze leeftijdsgroep.

Hoeveel rokers in Nederland 2020?

Eén op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder rookte in 2020. Ongeveer driekwart van deze rokers rookt dagelijks (14,9% van de algemene bevolking).

Wat is het aantal rokers in Nederland?

Het aantal rokers in Nederland neemt af. In 2019 rookte 21,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder. In 2014 rookte nog 25,7% van de volwassen bevolking. Hoogopgeleiden roken minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden.; 3,0% van de bevolking is een zware roker: zij roken 20 of meer sigaretten of shagjes per dag.

Wat is het percentage van rokende mensen in Nederland?

Van al deze mensen rookt ongeveer 80 % dagelijks. Mannen roken meer en ook vaker dan vrouwen. Het percentage van rokende mannen ligt 7% hoger dan het percentage rokende vrouwen. De meeste rokers zijn tussen de 18 en 30 jaar. In Nederland roken ongeveer 3,5 miljoen mensen.

Wat zijn de cijfers over roken?

Feiten en cijfers over roken. Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2017 bijna een kwart (23,1%). Van de volwassenen rookt 17,2% dagelijks. Meer mannen dan vrouwen roken. Ook het percentage dagelijkse rokers is hoger onder mannen dan vrouwen: 19,9 procent versus 14,5 procent.

Wat is een roker in 2019?

Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2019 ruim een vijfde (21,7%). Een roker is iemand die aangeeft dat hij of zij (weleens) rookt. Van de volwassen bevolking rookt 15,9% dagelijks (niet in grafiek). Er roken meer mannen dan vrouwen.

Het aantal rokers in Nederland neemt af. In 2019 rookte 21,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder. In 2014 rookte nog 25,7% van de volwassen bevolking. Hoogopgeleiden roken minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden.; 3,0% van de bevolking is een zware roker: zij roken 20 of meer sigaretten of shagjes per dag.

Van al deze mensen rookt ongeveer 80 % dagelijks. Mannen roken meer en ook vaker dan vrouwen. Het percentage van rokende mannen ligt 7% hoger dan het percentage rokende vrouwen. De meeste rokers zijn tussen de 18 en 30 jaar. In Nederland roken ongeveer 3,5 miljoen mensen.

Feiten en cijfers over roken. Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2017 bijna een kwart (23,1%). Van de volwassenen rookt 17,2% dagelijks. Meer mannen dan vrouwen roken. Ook het percentage dagelijkse rokers is hoger onder mannen dan vrouwen: 19,9 procent versus 14,5 procent.

Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2019 ruim een vijfde (21,7%). Een roker is iemand die aangeeft dat hij of zij (weleens) rookt. Van de volwassen bevolking rookt 15,9% dagelijks (niet in grafiek). Er roken meer mannen dan vrouwen.

Related Posts