Hoeveel verwittigingen voor ontslag?

Hoeveel verwittigingen voor ontslag?

Hij moet je eerst een schriftelijke verwittiging sturen. Als er een maand later geen verbetering is, moet hij een tweede schriftelijke verwittiging sturen. Pas als er dan 2 maanden later geen verbetering is, kan de werkgever de werknemer wegens beroepsonbekwaamheid ontslaan.

Wat zijn redenen voor dringend ontslag?

Een dringende reden is een ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen jou en de medewerker onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Denk hierbij aan diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging, schending van bedrijfsgeheimen, werkweigering zonder goede reden …

Wat is een zware fout van de werknemer?

Voorbeelden: diefstal, oplichting, opzettelijke vernieling. Zware fout: houdt een fout in die zo groot en buitensporig van aard is dat ze onvergeeflijk is in hoofde van diegene die ze begaat.

Hoe vaak officiele waarschuwing voor ontslag?

Er is geen wettelijk aantal voorgeschreven waarschuwingen alvorens je werkgever tot ontslag mag overgaan. Werkgevers hebben vaak in hun hoofd dat dit na 3 officiële waarschuwingen automatisch mag, maar dat is niet zo.

Kun je ontslagen worden zonder waarschuwing?

Sommige gedragingen zijn zo ernstig, dat elke werknemer wel weet dat hij fout zit. In die gevallen kan een werkgever zelfs zonder waarschuwing tot ontslag overgaan. Het gaat dan om gedragingen die reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet.

Hoe onmiddellijk ontslag nemen?

Juridisch heb je 3 mogelijkheden hoe je officieel je ontslag kan geven: een ontslagbrief afgeven (waarvan je een kopie laat tekenen voor ontvangst), een aangetekende brief opsturen of bij gerechtsdeurwaardersexploot. Breng tegelijk ook je directe chef op de hoogte.

Kan ik stempelen na ontslag dringende reden?

Als u ontslagen wordt om een dringende reden hebt u geen recht op werkloosheidsuitkering. De RVA kent enkel werkloosheidsuitkeringen toe aan wie geen arbeid en loon heeft wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn eigen wil. Bent u niet akkoord met uw ontslag, dan kunt u dat aanvechten.

Wat zijn beroepsfouten?

Het gaat bij een beroepsfout meestal om het geven van een verkeerd advies of een foutje maken in administratie waardoor je klant financiële schade of verliezen oploopt. Denk bijvoorbeeld aan het missen van inkomsten of het moeten betalen van een boete doordat jij verkeerde informatie hebt verstrekt.

Kan ik als werknemer aansprakelijk worden gesteld?

De medewerker is wel aansprakelijk, wanneer er sprake is van opzettelijk handelen of nalaten of wanneer er sprake is van bewuste roekeloosheid. Bewuste roekeloosheid betekent, dat de medewerker overgaat tot risicovol gedrag, terwijl hij zich bewust is van het risico dat hij neemt.

Wat kun je doen als je werkgever de cao niet nakomt?

Als uw werkgever de cao-afspraken niet nakomt, kunt u hem daarop aanspreken. Cao’s zijn afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarom moet u bij meningsverschillen over cao’s samen met uw werkgever een oplossing proberen te vinden.

Related Posts