Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er?

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er?

In 2018 zijn er volgens de jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording in de zorg in totaal 39.900 ziekenhuisbedden (DigiMV (link is external)). Dit betreft het aantal bedden in universitaire ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Hoeveel IC-bedden 2018?

Aantal bedden in ziekenhuizen 2009-2018

Soort instelling Totaal (DHD) IC-bedden alg. zkh (DHD)
2015 39.775 1.701
2016 39.292 1.714
2017 37.753 1.628
2018

Hoeveel ziekenhuisbedden per 1000 inwoners?

Het aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners daalt al jaren, van 4,7 in 1985 tot 3,7 in 1997. In tegenstelling tot eerdere jaren neemt het aantal opnamen in de ziekenhuizen sinds 1994 licht af; van 1994 op 1997 daalt het met 1,4 procent.

Waarom niet meer IC bedden?

Ten koste van gewone zorg Volgens de ziekenhuizen gaat de uitbreiding van de ic-capaciteit ten koste van steeds meer acute reguliere zorg, met mogelijke gezondheidsschade als gevolg. Bovendien is de druk op het zorgpersoneel hoog. Het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel ligt nu al op 10 procent.

Hoeveel ziekenhuisopnames griep 2018?

In 2018 waren er 9.305 ziekenhuisopnamen voor influenza in Nederland (mannen: 4.625, vrouwen: 4.680). In de hogere leeftijdsklassen (70 jaar en ouder) is het aantal opnamen per 1.000 inwoners onder mannen hoger dan onder vrouwen.

Hoeveel ziekenhuisbedden heeft Duitsland?

Vergelijkende Kaart > Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking – Wereld

Land Ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking (ziekenhuisbedden / 1.000 inwoners) Jaar
Duitsland 8 2017
Bulgarije 8 2017
Oekraïne 8 2014
Oostenrijk 7 2017

In 2016 waren er 2,3 bedden per 1.000 inwoners in Nederland. Dan zijn er dus in totaal 39.146 ziekenhuisbedden: 2,3 x 17,02 miljoen gedeeld door 1.000 = 39.146 (=A) . Het aantal klinische opnamen in ziekenhuizen bedroeg 1,47 miljoen in 2016 en de opnameduur 4,12 dagen.

Hoeveel bedden per 1000 inwoners?

Nederland beschikt over 6 zes ic-bedden per 100.000 inwoners, terwijl het gemiddelde in Europa op 11,5 bedden per 100.000 inwoners ligt.

Welk land heeft de minste ic-bedden?

Het gaat tevens om de geboden zorg. Zo is het Verenigd Koninkrijk het enige buurland dat per 100.000 inwoners minder ic-bedden telt dan Nederland, maar daar wordt de zorg volgens Girbes ook op een andere manier verleend. “In Nederland zorgen ic-verpleegkundigen vaak voor één of twee patiënten tegelijk.

Hoeveel ziekenhuis bedden Nederland?

Volgens het ministerie zijn er bijna 40.000 bedden in de Nederlandse ziekenhuizen. Dit getal gaat over alle bedden dus inclusief voor kinderen, neonaten, dialyse, revalidatie etc. Het aantal ziekenhuisbedden beschikbaar voor volwassen patiënten is veel lager.

Hoe vol zijn de ic’s?

IC-bedden bezet door patiënten met COVID-19 Dit is 14,4% van alle bezette IC-bedden. Dit zegt niet iets over de maximale IC-capaciteit. Als er veel COVID-19 patiënten op de IC liggen, is er minder ruimte voor andere patiënten.

Waarom minder IC-bedden?

In tijden zonder pandemie zijn ongeveer achthonderd ic-bedden bezet door onder anderen mensen die acuut zorg nodig hebben (zoals verkeersslachtoffers), of die geopereerd zijn en op de ic moeten herstellen. Door operaties uit te stellen, liggen er minder van dat soort patiënten op de ic’s.

Waarom komen er geen IC-bedden bij?

Ten koste van gewone zorg Bovendien is de druk op het zorgpersoneel hoog. Het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel ligt nu al op 10 procent. Dat is één van de redenen waarom het zo lastig is om de ic-capaciteit te vergroten.

Related Posts