Is de Kustwacht onderdeel van Defensie?

Is de Kustwacht onderdeel van Defensie?

Het Kustwachtcentrum is het coördinatiecentrum van de Kustwacht en valt onder het ministerie van Defensie. Het centrum is 24 uur per dag bezet, waardoor het mogelijk is snel in actie te komen. Als er een melding binnenkomt bij het Kustwachtcentrum, wordt een reddingshelikopter op de melding afgestuurd.

Hoeveel militairen Curacao?

Nederlandse marine in het Caribisch gebied

Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied
Eenheden Kustwacht Caribisch Gebied Compagnie van de Koninklijke Landmacht 32e infanteriecompagnie (Korps Mariniers)
Troepensterkte* 500
Aantal paramilitairen* Vrijwilligerskorps Curaçao
Dienstplicht Arubaanse Militie Curaçaose Militie

Heeft Curacao een eigen leger?

Het gebied in kwestie, de voormalige plantage Wacawa, ligt in het noordwesten van het eiland. Defensie, dat op Curaçao net als op de autonome eilanden Aruba en Sint Maarten verantwoordelijk is voor de militaire verdediging, heeft het terrein sinds 1991 in gebruik.

Wat betekent kustwacht?

kustwacht – Militaire of marine strijdkrachten die het zeerecht van een land uitvoeren, vaartuigen helpen die schipbreuk lijden of in nood zijn aan of dichtbij de kust, en in sommige landen hulp bieden bij de scheepvaart, smokkelen tegengaan en in tijd van oorlog de reguliere marine versterken.

Wat doen militairen op Curaçao?

Militaire taken Caribisch gebied ondersteuning van civiele autoriteiten; handhaving van de (inter)nationale rechtsorde bij bijvoorbeeld: internationale drugshandel. Door de ligging van de eilanden is het Caribisch gebied gevoelig voor drugshandel over zee.

Wat doet Defensie in Curacao?

Helpen bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht op Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Bestrijden van zware geweldsmisdrijven en drugs- en migratiecriminaliteit op Curaçao, Sint Maarten en Aruba.

Related Posts