Is het CBS van de overheid?

Is het CBS van de overheid?

Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voert CBS overheidstaken uit, maar valt het niet direct onder het gezag van een ministerie. De minister van Economische Zaken en Klimaat is politiek verantwoordelijk voor wetgeving en de financiële en organisatorische randvoorwaarden.

Wat is CBS in Nederland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) produceert en publiceert statistische informatie over de Nederlandse samenleving.

Wat is de Census?

[Lat. = opgave van personalia en bezit bij Romeinen] 1 cijns, belasting; 2 volkstelling; 3 opgave of schatting van bezit en inkomsten.

Wat betekend volkstelling?

volkstelling – zelfstandig naamwoord uitspraak: volks-tel-ling 1. door de overheid georganiseerde telling van het aantal inwoners van een land ♢ bij de volkstelling wordt een aantal kenmerken van personen geregistreerd Zelfstandig naamwoord: v…

Wat is het Centraal Bureau voor de Statistiek?

Wanneer werden volkstellingen gehouden in België?

Overzicht van de volkstellingen in België In België werden elke tien jaar volkstellingen gehouden. Deze tellingen begonnen op 15 oktober 1846, waarna de daaropvolgende jaren geteld werd op 31 december. Vanaf dit jaar werden volkstellingen gehouden in 1856, 1866 en 1876 – alle op 31 december.

Wat is volkstelling of Census?

Een volkstelling of census is een vaststelling, door of namens de overheid, van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied, meestal een land, waarbij tevens een aantal andere, structurele kenmerken onderzocht worden, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid.

Wat is de volkstelling van 1830?

De Volkstelling van 1830 kan als de eerste officiële Nederlandse volkstelling worden aangemerkt. Dat was namelijk de eerste die werd aangekondigd per koninklijk besluit. Sindsdien is om de tien jaar een volkstelling gehouden. Op 22 april 1879 werd dit bij wet vastgelegd.

Overzicht van de volkstellingen in België In België werden elke tien jaar volkstellingen gehouden. Deze tellingen begonnen op 15 oktober 1846, waarna de daaropvolgende jaren geteld werd op 31 december. Vanaf dit jaar werden volkstellingen gehouden in 1856, 1866 en 1876 – alle op 31 december.

Een volkstelling of census is een vaststelling, door of namens de overheid, van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied, meestal een land, waarbij tevens een aantal andere, structurele kenmerken onderzocht worden, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid.

De Volkstelling van 1830 kan als de eerste officiële Nederlandse volkstelling worden aangemerkt. Dat was namelijk de eerste die werd aangekondigd per koninklijk besluit. Sindsdien is om de tien jaar een volkstelling gehouden. Op 22 april 1879 werd dit bij wet vastgelegd.

Related Posts