Is Kerstmis met een hoofdletter?

Is Kerstmis met een hoofdletter?

Officiële namen van feestdagen, zoals Kerstmis, schrijven we met een hoofdletter. Niet-officiële en informele namen, zoals kerst, schrijven we met een kleine letter. Samenstellingen met kerst schrijven we klein: kerstavond, kerstbal, kerstdag, kerstfeest, kerstkaartje, kerstvakantie.

Waarom schrijf je Kerstmis met een hoofdletter en kerstavond niet?

Namen van officiële feestdagen krijgen een hoofdletter. In de officiële spelling wordt alleen Kerstmis als ‘officiële feestdag’ aangemerkt. Daarom krijgen kerst, eerste kerstdag, tweede kerstdag, kerstavond, kerstfeest, kerstochtend en kerstmorgen officieel altijd kleine letters.

Is kerstversiering met een hoofdletter?

Samenstellingen met het woord kerst die geen (deel van een) feestdag aanduiden – en dus niet op bijvoorbeeld avond, dag of feest eindigen – krijgen geen hoofdletter in zowel de groene als de witte spelling. Denk aan woorden als kerstkaart, kerstspel, kerstversiering en kerstvakantie.

Is kerstman met een hoofdletter?

Als naam van de sprookjesfiguur uit de kersttraditie krijgt Kerstman een hoofdletter. De aanduiding functioneert dan als een eigennaam: ze benoemt een unieke persoon.

Hoe schrijf je kerst en oud en nieuw?

De correcte spelling is oud en nieuw, met kleine letters. De spelling Oud en Nieuw* is niet correct. Officiële namen van feestdagen, zoals Nieuwjaar, schrijven we met een hoofdletter. Niet-officiële en informele namen, zoals oud en nieuw in de vaste combinatie oud en nieuw, schrijven we met een kleine letter.

Is Sinterklaasfeest met een hoofdletter?

Volgens de officiële spelling is sinterklaasavond echter met een kleine letter. Namen van feesten en feestdagen krijgen een hoofdletter. Daarom staan Sinterklaas, Sinterklaasavond, Sinterklaasfeest en Pakjesavond allemaal met hoofdletters in de Spellingwijzer Onze Taal. Dit jaar valt Sinterklaas op een woensdag.

Wat hoort er bij kerst?

Kerstmis (veelal zo aangeduid door rooms-katholieken), of kerstfeest (veelal zo aangeduid door protestanten) is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangelisten Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel.

Is kerstboom met een hoofdletter?

Ook samenstellingen met een feestdag schrijf je met kleine letter, zegt de regel. Het is dus ‘kerstboom’ en ‘kerstlied’. Dat valt te begrijpen. Maar het is ook ‘eerste kerstdag’ en ’tweede kerstdag’.

Wat wordt er gegeten tijdens kerst?

Traditioneel Kersteten in Nederland Over het algemeen wordt in Nederland met de kerstdagen vooral (gevulde) kalkoen gegeten. Verder eten Nederlanders tijdens Kerst vaak een kerststol ook wel bekend als kerstbrood, al dan niet in combinatie met boter en kaas. Maar lang niet overal wordt (gevulde) kalkoen gegeten.

Wat is typisch Kerstmis?

Naar een kerst(nacht)dienst of kerstmis Een andere traditie met kerst is natuurlijk naar de kerk gaan! Tijdens de dienst op kerstavond of eerste kerstdag wordt verteld over de geboorte van het kindje Jezus. De kerstnachtdienst of dienst op eerste kerstdag wordt vaak drukbezocht, dus zorg dat je ruim op tijd bent!

Is pakjesavond met een hoofdletter?

Volgens de officiële spelling is sinterklaasavond echter met een kleine letter. Namen van feesten en feestdagen krijgen een hoofdletter. Daarom staan Sinterklaas, Sinterklaasavond, Sinterklaasfeest en Pakjesavond allemaal met hoofdletters in de Spellingwijzer Onze Taal.

Related Posts