Is medisch onderzoek op het werk verplicht?

Is medisch onderzoek op het werk verplicht?

Werknemers die omwille van hun job mogelijk een gezondheidsrisico lopen, krijgen (meer)jaarlijks een uitnodiging voor een verplicht medisch onderzoek. De arbeidsarts en/of de bedrijfsverpleegkundige onderzoeken je werknemers aan de hand van enkele risicogebonden tests, vragenlijsten en een gesprek.

Wat is een Werkhervattingsonderzoek?

Met dit onderzoek kan de arbeidsgeneesheer nagaan of de werknemer in staat is om het werk te hervatten en of hij of zij nog altijd geschikt is voor de werkpost die hij of zij voordien bezette. Is dat niet zo? Dan kan op basis van dit onderzoek beslist worden welke beschermings- of preventiemaatregelen nodig zijn.

Wat is Arbeidsgeneeskundig onderzoek?

Een arbeidsgeneeskundig onderzoek – ook wel eens ‘gezondheidsbeoordeling’ genoemd – is een medisch onderzoek bij een arbeidsarts en eventueel een verpleegkundige van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB).

Wat te doen met controle arts?

De controlearts kan oordelen dat je afwezigheid medisch gerechtvaardigd is. Hij kan ook vaststellen dat je afwezigheid gerechtvaardigd is maar voor een kortere periode dan vermeld op je medisch attest. Je moet je werk dan hervatten op de datum die door hem is bepaald.

Kan ik medisch onderzoek weigeren?

Als patiënt kunt u om allerlei redenen een onderzoek, behandeling of andere medische tussenkomst weigeren. Dat kan bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging of om persoonlijke redenen. De arts respecteert uw keuze en probeert alternatieven voor te stellen.

Wat controleren ze bij medisch onderzoek?

Een medisch onderzoek omvat een gedetailleerde analyse van je medische geschiedenis. Aan de hand van een reeks onderzoeken gaat onze arts ook na of je voldoet aan de fysieke en mentale geschiktheidscriteria die zijn gedefinieerd in de regelgeving.

Wat is een functie met verhoogde waakzaamheid?

functie met verhoogde waakzaamheid: een functie die bestaat uit een permanent toezicht op de werking van een installatie waarbij een gebrek aan waakzaamheid de veiligheid en de gezondheid van andere werknemers in gevaar zou kunnen brengen (voorbeeld : een door een computer bestuurde complexe technische installatie);

Hoe stuur ik een controlearts?

Uw werkgever kan vanaf de eerste dag afwezigheid wegens ziekte een controlearts sturen. De duur van de verwachte afwezigheid speelt hierbij geen enkele rol. De controle kan uitgevoerd worden voor de werkgever het medisch attest heeft ontvangen. De melding van arbeidsongeschiktheid is voldoende.

Wat is medische controle?

Als je afwezig bent wegens ziekte, kan het medisch controleorgaan dat onaangekondigd controleren op je woon- of verblijfplaats. Tijdens de ziektecontrole gaat de controlearts na of je afwezigheid gerechtvaardigd is voor de voorgeschreven periode. Je werkgever bepaalt zelf wanneer een medische controle wordt uitgevoerd.

Related Posts