Kan ik ontslag nemen met een jaarcontract?

Kan ik ontslag nemen met een jaarcontract?

Geen opzegtermijn In de proeftijd mag je het jaarcontract opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn en je hoeft je werknemer geen vergoeding mee te geven. Je mag het ontslag mondeling meedelen, maar het is netjes en ook verstandig om een ontslagbrief te sturen.

Hoe zeg je het best dat je ontslag wilt nemen?

Het ontslag kondig je aan bij je werkgever, vaak doe je dat eerst in een gesprek met je leidinggevende. Daarna bevestig je je vertrek schriftelijk met een ontslagbrief. Bij het nemen van ontslag moet je rekening houden met een opzegtermijn. Meestal is dit een maand.

Heb je een opzegtermijn bij een jaarcontract?

Opzegtermijn met tijdelijk contract Bijvoorbeeld een contract voor 1 jaar of 6 maanden? Dan eindigt uw contract vanzelf op de afgesproken einddatum. U heeft in dit geval geen opzegtermijn. U mag met uw werkgever afspreken dat u uw contract eerder kunt opzeggen.

Kan ik ontslag nemen met een contract van bepaalde duur?

Concreet betekent dit dat je een contract van bepaalde duur kan opzeggen voordat de eerste helft van de afgesproken duurtijd is afgelopen. Hierbij geldt wel dat deze periode maximaal zes maanden mag bedragen. Opeenvolgende contracten van bepaalde duur? Dan is opzegging enkel mogelijk voor het eerste contract.

Wanneer Kunt u worden ontslagen?

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen: Om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag) Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. U bent langdurig arbeidsongeschikt. U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.

Hoe kan ik ontslag nemen?

Hoe kan ik ontslag nemen? Als u ontslag wil nemen, moet u dat schriftelijk doen. U moet zich houden aan de afgesproken opzegtermijn. Deze staat in uw arbeidsovereenkomst.

Hoe kunt u zelf ontslag nemen tijdens ziekte?

In het algemeen is het niet verstandig om zelf ontslag te nemen tijdens ziekte. U verspeelt daarmee u recht op doorbetaling bij ziekte en mogelijk uw recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Als u ziekt bent, dient u bij de bedrijfsarts of de arbodienst van u werkgever langs te gaan.

Wanneer ontvang je een ontslagbrief?

Als je werknemer na het ontslaggesprek en een eventuele bedenktijd vasthoudt aan zijn beslissing om ontslag te nemen, wordt het tijd om hem een officiële bevestigingsbrief te sturen. Dit doe je bij voorkeur per aangetekende post. In de brief bevestig je de ontvangst van de ontslagaanvraag en zeg je toe akkoord te gaan met het ontslag.

Related Posts