Waar leven mensen het kortst?

Waar leven mensen het kortst?

De gezonde levensverwachting van Nederlandse mannen ligt met 62,8 jaar dicht bij het EU-gemiddelde van 63,5 jaar. Mannen uit de Baltische landen hebben de laagste gezonde levensverwachting bij geboorte, mannen uit Zweden de hoogste.

Wie leven het langst?

Grootschalig onderzoek Voor het onderzoek werden de gegevens van 15 landen uit Europa, Azië en Noord-Amerika met de hoogste levensverwachting onderzocht. En wat bleek? Vrouwen uit Zwitserland leven het langst met gemiddeld 79,03 jaar. Voor de mannen geldt dat de Australische mannen het langst leven met 74,1 jaar.

Welk land leeft het langst?

1. Hongkong (84,3 jaar)

Waar leven we het langst in Nederland?

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En aangezien Nederlanders gemiddeld ook al de langste mensen ter wereld zijn (volgens Amerikaans onderzoek), wonen de langste mensen op onze planeet dus in Drenthe, Groningen en Friesland.

Waar leven mensen het langst in Europa?

1. Sardinië – Italië Volgens experten Gianni Pes en Michel Poulain, die de ‘Blue Zones’ hebben onderzocht, zou een goede levensstijl, gezond eten en sociaal contact zorgen voor een lang en mooi leven. Ook in Sardinië komen deze kenmerken wel voor bij de bevolking.

Wat is de levensverwachting in West Europa?

West-Europese mannen bereiken gemiddeld een leeftijd tussen 77 en 80 jaar, vrouwen tussen 82 en 85 jaar. Oost-Europeanen worden minder oud, maar ook bij hen gaat de levensverwachting sinds de val van het communisme nu twintig jaar geleden gestaag omhoog.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de Nederlander?

In 2020 was de levensverwachting bij geboorte 79,7 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. In 1950 was dat nog 70,3 jaar voor mannen en 72,6 jaar voor vrouwen. De levensverwachting wordt bepaald met behulp van de sterftekansen op elke leeftijd.

Hoe oud wordt de gemiddelde Spanjaard?

MADRID – Spanjaarden worden gemiddeld 83 jaar oud wat bijna 3 jaar meer is dan de overige landen die aangesloten zijn bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD).

Waar in Nederland worden de mensen het oudst?

De levensverwachting in Zeeuws-Vlaanderen was in het verleden bij mannen en bij vrouwen het hoogst, maar is in de afgelopen periode het minst toegenomen. In sommige regio’s van Nederland worden mensen ouder dan in andere.

Wat is de levensverwachting in Nederland 2021?

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,93 jaar in 2027

Waarneming (jaar) Prognose van 2020 (jaar)
2019 20,10
2020 19,5 19,69
2021 20,14
2022 20,35

Related Posts