Waar moet een sonnet aan voldoen?

Waar moet een sonnet aan voldoen?

Een klassiek sonnet is een rijmend gedicht van 14 regels en met de volgende structuur: eerst twee kwatrijnen en daarna twee terzinen. De wending komt meestal na de tweede strofe, maar later in het gedicht komt ook voor. Een klassiek sonnet noemt men ook wel een Petrarcasonnet.

Wat is een wending in een sonnet?

De wending in het gedicht, de volta of chute, valt meestal maar lang niet altijd meteen na het octaaf, zodat octaaf en sextet tegen elkaar afgezet worden. De volta is een inhoudelijke verandering die in een bepaalde relatie tot het voorafgaande, meestal dus het octaaf, staat.

Wat is een Volta in een gedicht?

inhoudswending in een sonnet. inhoudelijke wending in een sonnet die, afhankelijk van het sonnettype, meestal na de achtste en soms na de elfde of twaalfde versregel optreedt.

Hoe moet je een sonnet maken?

Het Italiaanse sonnet bestaat uit vier strofen en 14 regels. De eerste twee strofen, het octaaf, bestaan uit vier regels, de kwatrijnen. De laatste twee strofen, het sextet, bestaan maar uit drie regels, de terzinen. Na het octaaf komt een chute, een plotselinge wending in de inhoud van het gedicht.

Wat is een wending?

wending – zelfstandig naamwoord uitspraak: wen-ding 1. het anders maken of worden ♢ het gesprek nam een andere wending Zelfstandig naamwoord: wen-ding de wending de wendingen …

Welke soorten sonnetten zijn er?

De belangrijkste vormen zijn het klassieke sonnet, het Engels sonnet en het modern sonnet. Iedere variatie kent zijn eigen structuur, maar daarbinnen kan het rijmschema variëren. Zo bestaat een klassiek sonnet altijd uit twee kwatrijnen en twee terzinen, maar daarbinnen kan het rijmschema variëren.

Hoe lees je een sonnet?

Het Petrarca-sonnet bestaat uit twee kwatrijnen en twee terzinen (versregels van drie). Het metrum is meestal als volgt: ABBA ABBA CDC DCD. ABBA betekent dat de eerste lijn en de vierde lijn rijmen (A met A), en de tweede en derde regel (B met B).

Related Posts