Waar moet je op letten wanneer je met iemand communiceert van een andere cultuur?

Waar moet je op letten wanneer je met iemand communiceert van een andere cultuur?

Wees respectvol en tolerant. Elke cultuur heeft zijn eigen set van dominante waarden, overtuigingen en vooroordelen. Deze kunnen doorklinken bij de communicatie met mensen uit andere culturen. Bij basiscommunicatie is het echter niet het moment om mensen op basis van deze verschillen te beoordelen.

Waar let je op om de communicatie tussen mensen uit verschillende culturen goed te laten verlopen?

Als je de communicatie op een ander wilt afstemmen, is het goed aandacht te besteden aan organisatie, taal, belevingswereld en bedoelingen en effect. Je basishouding zou moeten zijn: de bewustwording van de invloed van je cultuur, de gelijkwaardigheid van elk mens en het feit dat elk mens uniek is.

Hoe communiceren Nederlanders met elkaar?

Directe of indirecte communicatie Nederlanders zijn recht door zee en communiceren direct. Zonder veel taalkundig omhaal zeggen we tegen elkaar waar het op staat. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Nederland is een land met een zogeheten lagecontextcommunicatie.

Welke cultuurverschillen zijn er?

Er bestaan meer dan 5000 culturen en iedere cultuur heeft met de ander gemeen dat die zichzelf als ‘normaal’ beschouwt. De verschillen schuilen in de grote diversiteit aan culturele waarden. Deze waarden bepalen in sterke mate ons gedrag, ons denken en onze houding. Die zijn per cultuur verschillend.

Hoe overbrug je cultuurverschillen?

Met zes tips overbrug je cultuurverschillen en ga je voor een succesvolle campagne.

 1. Kijk verder dan alleen taal.
 2. Let op met aansprekingen.
 3. Raadpleeg de cultuurdimensies van Hofstede.
 4. Lokale kanalen gebruiken.
 5. Pas op met stereotypen.
 6. We zijn er even niet.

Wat betekent Cultural Appropriation?

Cultural appropriation “Tal van cultuuruitingen worden gekopieerd, geplagieerd en geannexeerd door de dominante (witte) cultuur. Of het nu gaat om muziek, taalgebruik, kleding, dans of haardracht. Internationaal wordt dit verschijnsel ‘cultural appropriation’ (culturele toe-eigening) genoemd.”

Welke stijl van communiceren?

Daarmee ontstaan vier kwadranten, vier stijlen waarmee mensen met elkaar communiceren: Beschouwend, directief, coöperatief en expressief. Iedereen heeft alle stijlen in zich, maar er is één hoofdstijl die iemand het meeste kenmerkt.

Welke symbolen en rituelen zijn typisch Nederlands?

Nederlandse tradities

 1. Pakjesavond en Sinterklaas. Een jaarlijks volksfeest, oorspronkelijk voor kinderen bedoeld, dat op 5 december wordt gevierd met pakjesavond.
 2. Koninginnedag en vrijmarkten.
 3. Stamppot eten.
 4. Fietscultuur.
 5. Beschuit met muisjes.
 6. Elfstedentocht.
 7. Carbidschieten.
 8. Zuinig zijn.

Wat zijn de verschillende culturen?

Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Wat zijn verschillen tussen culturen?

Het verschil in gedrag, overtuigingen, waarden en normen, gewoonten, gebruiken en dergelijke tussen personen van verschillende achtergrond.

Related Posts