Waar werd de Vrede van Utrecht getekend?

Waar werd de Vrede van Utrecht getekend?

‘Bij u, over u en zonder u’ De Vrede van Utrecht is een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Na anderhalf jaar onderhandelen sloten diplomaten uit heel Europa op 11 april 1713 in het stadhuis van Utrecht een vredesverdrag dat grote gevolgen had voor de betrokken landen en hun bezittingen overzee.

Waarom Unie van Atrecht?

De Unie van Atrecht (Frans: Union d’Arras) is een op 6 januari 1579 in Atrecht (Arras) gesloten overeenkomst tussen graafschap Artesië, graafschap Henegouwen en de stad Dowaai als reactie op het ontstaan van de radicaal-calvinistische Gentse Republiek tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648).

Wie won de Hollandse Oorlog?

De Vrede van Nijmegen van Frankrijk met de Republiek (augustus 1678), met Spanje (september 1678) en met Zweden en de keizer van Duitsland (februari 1679) en de Vrede van Saint-Germain tussen Frankrijk en Brandenburg-Pruisen (juni 1679) sloten de Hollandse Oorlog af.

Wat gebeurde er in 1713?

De Vrede van Utrecht werd officieel getekend op 11 april 1713 door de afgevaardigden van de vorsten Lodewijk XIV van Frankrijk, Filips V van Spanje, Ann van Groot-Brittannië, Johan V van Portugal, Victor Amadeus II van Savoye en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Waarom was 1672 een Rampjaar?

De buurlanden van de Republiek voelden zich bedreigd door de macht van de Republiek en besloten in te grijpen. Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen verklaarden de Republiek in 1672 de oorlog. Het grootste leger van Europa sinds de Romeinen stond voor de deur: 1672 zou dan ook de geschiedenis ingaan als het Rampjaar.

Wat is de oorzaak van het Rampjaar?

Ondanks een militair verbond met Engeland uit 1668 – gesloten tegen Frankrijk – hielden de Engelsen op die dag een eskader, de Smyrnavloot, van 70 Nederlandse schepen tegen en beschoten de vloot. Dit incident luidde de Derde Engels-Nederlandse Oorlog in (1672-1674). Het was het begin van het Rampjaar.

Wat gebeurde er in 1711?

In Brabant en Zuid-Holland wordt deze dagen de tragische dood herdacht van Oranjeprins Johan Willem Friso. Hij is de stamvader van ons Koninklijk Huis en verdronk in het Hollandsch Diep, binnenkort precies 300 jaar geleden.

Wie won de Spaanse Successieoorlog?

De Spaanse Successieoorlog eindigde met de ondertekening van een serie verdragen tussen de Europese mogendheden met uitzondering van Oostenrijk en betekende een staakt-het-vuren tussen de belangrijkste Europese landen.

Wie won de 100 jarige oorlog?

In 1435 stapten de Bourgondiërs over van de Engelse kant naar de Franse zijde. Hierna werd het Engelse leger geleidelijk Frankrijk uitgejaagd. De Honderdjarige Oorlog eindigde op 17 juli 1453, toen Frankrijk de Slag bij Castillon van de Engelsen won.

Related Posts