Waarom daalt het sterftecijfer?

Waarom daalt het sterftecijfer?

De economische ontwikkeling van een land of de industriële revolutie zorgen voor het inzetten van de demografische transitie. Leefomstandigheden, hygiëne en gezondheidszorg verbeteren. Hierdoor verlaagt het sterftecijfer drastisch. Met name de kindersterfte neemt af.

Hoe maak je een demografisch Transitiemodel?

Wat het demografisch transitiemodel eigenlijk doet, is het vergelijken van geboorte- en sterftecijfers. Op deze manier kan de bevolkingsgroei of –afname worden afgeleid. Op het moment dat het geboortecijfer hoger is dan het sterftecijfer, spreken we van een geboorteoverschot.

Wat is een transitiemodel?

De overgang van een hoge natuurlijke bevolkingsgroei naar een lage natuurlijke bevolkingsgroei.

Wat is de samenstelling in %) van de bevolking op het vlak van etnische afkomst?

Zo’n 75% van de bevolking bestaat uit mestiezen, personen die zowel Spaans als indiaans bloed hebben, 18 % is indiaans en de rest is van Europese (creolen), Arabische of Afrikaanse afkomst.

Wat zijn de oorzaken van bevolkingsgroei?

Oorzaken zijn een groter geboortecijfer dan sterftecijfer, waardoor er meer mensen geboren worden dan er sterven in een bepaalde periode. Naast dit reproductie-overschot kan er ook een grotere toestroom van inwoners door immigratie zijn dan de uitstroom door emigratie.

Hoe komt het dat de bevolking zo snel groeit?

Vooral tijdens een demografische transitie kan er een zeer sterke bevolkingsgroei zijn. Oorzaken zijn een groter geboortecijfer dan sterftecijfer, waardoor er meer mensen geboren worden dan er sterven in een bepaalde periode.

Welk land zit in fase 4?

Fase 4: Het geboortecijfer en sterftecijfer grofweg aan elkaar gelijk, bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland komen er nauwelijks nog nieuwe mensen bij door geboortes maar vooral omdat er veel migranten naar Nederland komen. Fase 5: In deze fase zie je dat het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer.

Welke landen zitten in fase 5?

Fase 5: Post Modern In deze fase is het sterftecijfer hoger dan het geboortecijfer, de bevolkingsomvang neemt dus af in deze fase. Welvarende landen zoals Japan bevinden zich in deze fase, waarin de bevolking aan het krimpen is.

Related Posts