Waarom is de maatregel van de ECB om obligaties van banken te kopen zo uitzonderlijk?

Waarom is de maatregel van de ECB om obligaties van banken te kopen zo uitzonderlijk?

De ECB vermindert de hoeveelheid leningen bij de banken door het opkopen van staatsobligaties; de banken kunnen daardoor weer makkelijker geld uitlenen aan burgers en bedrijven. Die kunnen met dat geleende geld producten kopen of investeren, en dat is volgens de ECB goed voor de economie.

Daarnaast daalt ook de rente op de staatsobligaties doordat de ECB als grote geldschieter op de markt komt. De regeringen in geldnood kunnen daardoor goedkoper lenen. Deze theorie is niet onomstreden. De president van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot, heeft zich bijvoorbeeld verzet tegen de denkwijze van de ECB.

Wat is Geldvernietiging?

Wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid afneemt, spreken we van geldvernietiging. Dit is girale kredietverlening door algemene banken. In zo’n geval wordt door een algemene bank ‘nieuw giraal geld’ bijgeschreven op de betaalrekening van de klant. Hierbij wordt ‘bijna geld’ omgezet in geld (M).

Wat doet de ECB bij hoge inflatie?

De Europese Centrale Bank (ECB) kan met behulp van rentebeleid proberen de inflatie te beïnvloeden. Door de rente te verhogen of te verlagen kan de ECB consumptie aanmoedigen of juist afremmen, waardoor de inflatie zal stijgen of dalen.

Waarom geeft de overheid obligaties uit?

Een land met een hoog begrotingstekort en een hoge staatsschuld zal gewoonlijk een lage kredietwaardigheid hebben, en daardoor een hoge rente over obligatieleningen moeten betalen. Om de kredietwaardigheid van een obligatie aan te geven, hebben de meeste obligaties een rating.

Waar haalt de ECB zijn geld vandaan?

Kapitaal. Het kapitaal van de ECB is bijeengebracht door alle centrale banken van de Europese Unie. Tot december 2010 had de ECB een kapitaal van € 5,761 miljard. Hiervan is 70% bijgedragen door de centrale banken van het euro-gebied; de rest komt van niet-eurogebied centrale banken.

Hoe komt er meer geld in omloop?

Giraal geld wordt gecreëerd door de centrale bank en door private banken. Eerstgenoemde creëert de monetaire basis, M0. Die bestaat op dit moment uit de bankbiljetten en de liquiditeitsreserves van het bankwezen.

Related Posts