Waarom is kernenergie beter dan fossiele brandstoffen?

Waarom is kernenergie beter dan fossiele brandstoffen?

Uit uranium kan elektriciteit opgewekt worden: kernenergie. Daarbij komt netto 10 tot 100 keer minder CO2 vrij, dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer evenveel als bij elektriciteitsproductie uit wind, water en zon.

Hoeveel windmolens vervangt een kerncentrale?

Een molen van 150 meter hoog met een rotordiameter van 120 meter heeft een maximaal vermogen van ongeveer 4 MW. Dan wordt het sommetje: 4 MW x 0,35 x 8765 uur = 12,3 GWh per jaar. Dan heb je dus 341 windturbines nodig om een kerncentrale te vervangen.

Voor- en nadelen kernenergie Als die uitstoot wordt meegerekend komen er bij kernenergie nog steeds veel minder broeikasgassen vrij dan bij elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen. Uranium, de grondstof voor kernenergie, is relatief goedkoop. Een kerncentrale is een constante bron van stroom..

Wat zijn fossiele brandstoffen eigenlijk?

Fossiele brandstoffen, wat zijn dat eigenlijk? Het gaat om stoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan. Het zijn de resten van versteende planten en dieren, die in de aarde onder hoge druk zijn omgezet in gas, olie of kolen en geschikt zijn om te verbranden en zo energie op te wekken.

Wat is de vervuiling van fossiele brandstoffen?

Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt CO2 vrij, bovendien veroorzaken ze vervuiling. Veruit de meeste energie die we gebruiken (circa 93 procent) komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, en bovendien veroorzaken ze de nodige

Waarom zijn fossiele brandstoffen schaars?

Fossiele brandstoffen zijn schaars: op een gegeven moment raken ze op. Bij de winning en het transporteren van fossiele brandstoffen wordt de omgeving beïnvloedt: denk aan de aardbevingen- en schokken in Groningen of olievlekken in de oceaan. Fossiele brandstoffen zijn niet in ieder land in dezelfde mate beschikbaar.

Welke brandstoffen zijn er en waarvoor worden gebruikt?

Welke soorten zijn er en waarvoor worden die gebruikt? Er bestaan veel verschillende soorten fossiele brandstoffen, waarvan aardgas, aardolie en steenkool de bekendste en belangrijkste zijn: Aardgas Aardgas is in Nederland lange tijd een zeer populaire fossiele brandstof geweest.

Related Posts