Waarom stond de Berlijnse Muur er?

Waarom stond de Berlijnse Muur er?

De DDR blijft economisch achter op de BRD en daarom vluchten veel mensen via Berlijn naar het vrije westen. In Berlijn is de grens namelijk gewoon open. Deze situatie is onhoudbaar en daarom bouwen de Oost-Duitse machthebbers de Berlijnse Muur. De Muur scheurt geliefdes, families en vriendengroepen uit elkaar.

De opdeling van Duitsland is aanvankelijk tijdelijk en enkel bedoeld om de grootmacht na de oorlog in te dammen. Na zo’n vier jaar komen de bezetters onderling in conflict. We staan aan het begin van de Koude Oorlog en Oost en West denken anders over hoe Europa eruit moet zien in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Waarom kwam er een IJzeren Gordijn?

Door de grote ideologische verschillen tussen deze twee landen breekt de Koude Oorlog uit. De Sovjets willen vervolgens niks meer met het kapitalistische westen te maken hebben en gooien de grenzen in Europa op slot. Zo ontstaat een scheidslijn dwars door Duitsland en Europa, die het IJzeren Gordijn wordt genoemd.

Waar stond Berlijnse Muur?

De muur was 160 kilometer lang. De muur scheidde West-en Oost-Berlijn van elkaar. West-Berlijn was daardoor een enclave in de DDR geworden, het werd aan alle kanten omringd door de DDR. De Franse, Britse en Amerikaanse sector bevonden zich in West-Berlijn, de Russische sector in Oost-Berlijn (DDR).

Wat veroorzaakte de val van de Sovjet-Unie?

In veel landen leidde de val van de Sovjet-Unie tot grote chaos, omdat er geen nieuwe aangewezen leider was na de val. Vanwege de chaos in de jaren 90, waren veel Russen blij met Vladimir Poetin, de nieuwe leider vanaf 2000.

Wanneer viel Sovjet-Unie aan?

In 1941 viel Hitler echter de Sovjet-Unie aan. Dit wordt Operatie Barbarossa genoemd en was dan ook het einde van de pact. Dit deel van de Tweede Wereldoorlog wordt in de Sovjet-geschiedenis de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd. De Sovjet-Unie vocht tegen Nazi-Duitsland, maar in de eerste instantie was dit veel te sterk.

Waar was de Sovjet-Unie gevochten tijdens de oorlog?

Hoewel er niet gevochten werd tijdens deze oorlog, was er spanning tussen de Sovjet-Unie en de VS en vocht men via andere oorlogen met elkaar. De Sovjet-Unie ontwikkelde uiteindelijk ook atoomwapens en werd net als de VS een supermacht onder Chroesjtsjov.

https://www.youtube.com/watch?v=-eqRay8FAeQ

Related Posts