Waarom vonden de Spaanse ontdekkingsreizigers?

Waarom vonden de Spaanse ontdekkingsreizigers?

Een groot deel van Latijns-Amerika en de Filipijnen werd door de conquistadores in de 15e tot de 17e eeuw onder Spaanse controle gebracht. Nadat Columbus de Amerika’s had ontdekt, stuurde Spanje al snel expedities uit om de Nieuwe Wereld te veroveren en te evangeliseren.

Hoe heten de Spaanse conquistadores die Mexico veroverde?

De Spaanse conquistador Hernán Cortés werd vooral bekend vanwege de verovering van het rijk van de Azteken tussen 1519 en 1521. Via zijn moeder was hij verwant aan een andere conquistador: Francisco Pizarro, de latere veroveraar van de Inca’s.

Wat was het doel van Pizarro?

Rond 1526/1527 bereiken ze de kusten van Ecuador en Peru. Pizarro had toestemming nodig van de Spaanse koning om Peru te veroveren en reisde daarom naar Spanje. Koning Karel V benoemde hem in 1529 tot stadhouder van het nog te veroveren gebied. In 1531 is Pizarro klaar om het gebied te veroveren.

Waarom vonden de Spaanse ontdekkingsreizigers de smaak niet lekker van Chocolatl?

Columbus, de Spaanse ontdekkingsreiziger deed tijdens zijn laatste reis in 1502 het Caribische eiland Guanaja aan. De daar wonende Azteken, boden hem hun koninklijke drank ‘xocoatl’ aan. Columbus vond het bitter en niet lekker en zag er niets belangrijks in. Wel nam hij de cacaobonen mee naar Europa.

Waarom vonden de Spaanse ontdekkingsreizigers de smaak niet lekker?

Tijdens zijn laatste ontdekkingsreis in het jaar 1502, belandt Kristoffel Columbus op het Carabische eiland Guanaja. De Azteken boden Columbus hun kostbare drank ‘xocoatl’ aan. Hij vond het drankje afschuwelijk bitter en schonk er verder weinig aandacht aan.

Welke Conquistador veroverde Mexico?

Begin november 1519 bereikt een legertje Spaanse veroveraars onder leiding van Hernán Cortés de oevers van het meer waaraan de grootste stad ligt van het land dat zij aan het veroveren zijn: Mexico.

Related Posts