Wanneer is een gift aftrekbaar in de personenbelasting?

Wanneer is een gift aftrekbaar in de personenbelasting?

08/10/18 Een gift in je privé betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting. Maar ook in je vennootschap zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. Giften moeten, om aftrekbaar te zijn, minstens 40 € bedragen per instelling per jaar. De instelling moet hiervoor een erkenning hebben.

Wat is het bedrag aan giften in de B.V.?

Het bedrag aan giftenaftrek in de B.V. mag niet meer dan 50% van de winst bedragen; voorts geldt een maximum van € 100.000. Ook kan de winst door de aftrek niet negatief worden. Giften doen via de B.V. is gunstiger dan via privé. In beide gevallen komt de bruto-gift ten laste van de B.V., ofwel als salaris, ofwel rechtstreeks als gift.

Is gift aftrekbaar in vennootschapsbelasting?

Een gift in je privé betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting. Maar ook in je vennootschap zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, Zonder zo’n attest is je betaling niet aftrekbaar in je aangifte vennootschapsbelasting. Tevens zijn giften maar aftrekbaar tot maximaal 5% van je totale fiscale winst.

Wat is het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend?

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan: ofwel 10% van het totale netto- inkomen. ofwel 384.300 euro (aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018) U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden.

Waarom is een gift aftrekbaar?

De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

Wat is het voordeel van giften vanuit uw BV?

Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar. Het kan – als u de keuze hebt – voordeliger zijn om vanuit uw BV te geven, u vergelijkt dan wat beide opties u aan fiscaal voordeel opleveren.

Related Posts