Wanneer krijg je een ontslagvergunning?

Wanneer krijg je een ontslagvergunning?

Krijgt de werkgever wel een ontslagvergunning, terwijl jij het idee hebt dat er wel degelijk een geschikte functie voor je is, dan kun je zelf naar de rechter stappen. Mag jij niet ontslagen worden dan heb je ontslagbescherming of er is een ontslagverbod.

Wanneer is de ontslagtermijn opzegtermijn?

Bij ontslag waarvoor een opzegtermijn geldt heeft de werknemer het recht de ontslagredenen te vernemen en daartoe een verzoek indienen bij de werkgever, binnen 6 maanden na de aanzegging van het ontslag, maar niet later dan 2 maanden na de afloop van het contract.

Wanneer kun je ontslagen worden op 62-jarige leeftijd?

Als je ontslagen wordt op 62-jarige leeftijd dan heb je recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding. Neem je zelf ontslag dan heb je op geen van beide recht. Afhankelijk van je financiële situatie kun je zowel aanspraak maken op voltijd- als op deeltijdpensioen. Vanzelfsprekend vertelt dit niet het hele verhaal.

Wat is een ontslagpakket?

In alle sectoren hebben werknemers met eedn opzegtermijn van ten minste 30 weken, recht op een ontslag’pakket’ (vóór 1 januari 2019), dat 2/3 bedraagt van de volledige ontslagvergoeding en voor 1/3 bestaat uit maatregelen om de arbeidsgeschiktheid van de ontslagen werknemer op peil te houden.

Hoe kunt u zelf ontslag nemen tijdens ziekte?

In het algemeen is het niet verstandig om zelf ontslag te nemen tijdens ziekte. U verspeelt daarmee u recht op doorbetaling bij ziekte en mogelijk uw recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Als u ziekt bent, dient u bij de bedrijfsarts of de arbodienst van u werkgever langs te gaan.

Wanneer mag u vrijwillig ontslag nemen?

Vrijwillig ontslag nemen. Heeft u een nieuwe baan gevonden, of het niet meer naar uw zin op het werk, dan mag u vrijwillig ontslag nemen. U moet daarbij de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn in acht nemen. Doet u dit niet, dan hoeft uw werkgever uw ontslag niet te accepteren.

Wat is de transitievergoeding bij ontslag?

Transitievergoeding. Ook bij ontslag na twee jaar ziekte heb je gewoon recht op de transitievergoeding of ontslagvergoeding over de dienstjaren die je hebt gehad. Zit je al gedeeltelijk in de WIA, dan wordt de transitievergoeding op een andere manier berekend dan normaal.

Related Posts