Was Nederlands Indie een Exploitatiekolonie van Nederland?

Was Nederlands Indie een Exploitatiekolonie van Nederland?

Nederland kreeg in de 19e en 20e eeuw meer politieke en economische macht in de Indische archipel, en de kolonie veranderde in een exploitatiekolonie. Pas in deze tijd ontstond de kolonie Nederlands-Indië als een aaneengesloten gebied onder Nederlands bestuur.

Hoe werkt het Contingentenstelsel?

Vooral op Java had de VOC weinig direct contact met de bevolking. De leveringen van rijst, hout en koffie aan de VOC verliepen via leveringscontracten die met de vorsten gesloten werden, het contingentenstelsel. De lokale vorsten zetten hun eigen bevolking soms onder druk om meer te verbouwen.

Welk belangrijk gevolg had de Java oorlog?

Het koloniale leger verloor 8000 Nederlandse en Europese huursoldaten (velen door ziektes) en 7000 Indonesische huurlingen (de meesten op het slagveld). Daarnaast kwamen door uitputting waarschijnlijk nog eens duizenden Javaanse koelies om, maar van hen zijn geen statistieken bijgehouden.

Wat is het doel van de ethische politiek?

Doelstelling van de ethische politiek was de koloniale bevolking zodanig te vormen dat zij zou kunnen komen tot politieke en economische zelfstandigheid.

Hoe heet Indië in onze tijd?

Met Indië wordt soms, vooral in Vlaanderen, ook de republiek India aangeduid. Welke gebieden precies onder Indië vallen varieerde nog wel van tijd tot tijd, maar ruwweg kan men stellen dat het de gebieden zijn die tegenwoordig Zuid-Azië en Zuidoost-Azië genoemd worden.

Waar stammen Molukkers vanaf?

Molukkers
Verspreiding Melanesië, Micronesië
Taal Centraal-Malayo-Polynesische talen, West-Papoeatalen, Ambonees, Buru
Geloof Christendom (waaronder volksdevotie), islam (waaronder volksislam)
Verwante groepen Alune, Melanesiërs

Wat houd cultuurstelsel in?

cultuurstelsel – Zelfstandignaamwoord 1. het destijds in Nederlands-Indië ingevoerde stelsel waarbij de bevolking verplicht werd om gewassen voor het gouvernement te verbouwen ♢ Het cultuurstelsel werd ingevoerd door Johannes van den Bosch.

Wie profiteerde er van het cultuurstelsel?

Alleen de Nederlandse regering en het koningshuis, dankzij hun aandeel in de Nederlandse Handel Maatschappij profiteerden van het cultuurstelsel. Voor de bewoners van de kolonie was er de hongerdood.

Wat zijn de oorzaken van de Java-oorlog?

De rechtstreekse aanleiding was het feit dat de Javaanse prins Diponegoro zich door de Nederlanders onheus bejegend achtte. De diepere achtergrond was de ontevredenheid van de Javaanse bevolking over veel aspecten van het Nederlands bewind. De oorlog woedde vooral in Midden-Java.

Wie stonden tegenover elkaar in de Java-oorlog?

De Java-oorlog (1825–1830) was een conflict in Midden-Java tussen de koloniale regering van Nederlands-Indië en inheemse bevolking uit de vorstenlanden Jogjakarta en Soerakarta die in opstand kwam onder leiding van hun prins Diponegoro.

Wat hield de ethische politiek in?

[geschiedenis nederland 1813 1900] Politieke overtuiging die inhield dat men Nederlands-Indië niet meer als wingewest moest besturen, maar de bevolking moest verheffen en opvoeden. Die overtuiging bracht minister Rochusssen in 1859 tot het initiatief de slavernij in Nederlands-Indië af te schaffen.

Wat is het cultuurstelsel?

Related Posts