Wat betekent internationale organisatie?

Wat betekent internationale organisatie?

Een internationale organisatie (IO) is een bij verdrag opgericht samenwerkingsverband tussen staten met eigen taken en organen. Een intergouvernementele organisatie (IGO) is een internationale organisatie met een samenwerkingsverband tussen de uitvoerende tak (regeringen) van de lidstaten.

Hoe heet de internationale organisatie van?

De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Is een ambassade een internationale organisatie?

Behalve de ambassade en het consulaat die een land in of bij (de bevolking van) een ander land vertegenwoordigen, beschikken landen ook over een vertegenwoordiging bij internationale organisaties.

Welke drie internationale organisaties zijn het belangrijkst voor Nederland?

Nederland is lid van verschillende internationale organisaties, zoals de NAVO, de Verenigde Naties (VN), de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Wat is een voorbeeld van een internationale organisatie?

Voorbeelden zijn de Verenigde Naties, Europese Unie. Zulke organisaties werken steeds op basis van een afgesloten verdrag en volgens het principe van intergouvernementalisme, zodat dat tijdens de besluitvorming (meestal) unanimiteit vereist is.

Wat is de definitie van een organisatie?

Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Hierbij worden kracht, kennis en vaardigheden gebundeld om een doel te bereiken of in een behoefte te voorzien. Er zijn grofweg twee soorten organisaties te onderscheiden: bedrijfseconomische en niet-economische (non-profit) organisaties.

Welke soorten internationale organisaties zijn er?

Voorbeelden van internationale organisaties

 • Verenigde Naties.
 • Internationale Hydrografische Organisatie.
 • Internationale Organisatie voor Migratie.
 • Wereldhandelsorganisatie.
 • Internationale Telecommunicatie-unie.
 • Wereldpostunie.
 • World Organization of the Scout Movement.

Wat voor soort organisaties zijn er?

Specifieke type van zelfstandige organisaties zijn onder andere:

 • Arbeidsorganisatie.
 • Burgerrechtenorganisatie.
 • Hulporganisatie.
 • Jongerenorganisatie.
 • Niet-gouvernementele organisatie.
 • Onderwijsorganisatie.
 • Overheidsinstantie.
 • Vrijwilligersorganisatie.

Is ambassade buitenlands grondgebied?

“Het is een wijdverbreid misverstand dat een buitenlandse ambassade in Nederland ook buitenlands grondgebied is”, zegt Henri de Waele, hoogleraar internationaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij legt uit dat alle ambassades in ons land gewoon Nederlands grondgebied zijn. Daar gelden Nederlandse wetten.

Wat is een volkenrechtelijke organisatie?

Aan volkenrechtelijke organisaties kan de bevoegdheid tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden gegeven. Daar moet wel een verdrag aan ten grondslag liggen. Zo is ingevolge het EG-verdrag Europese regelgeving mogelijk en is aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen rechtspraak opgedragen.

Welke internationale organisaties zijn er?

Wat is intergouvernementeel?

De letterlijke betekenis van intergouvernementeel is tussen (‘inter’) regeringen (‘gouvernementen’). Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling die boven de lidstaten staat, zoals de Europese Unie.

Related Posts