Wat betekent zeer gewaardeerd?

Wat betekent zeer gewaardeerd?

Wat doet zeer gewaardeerd? Zeer gewaardeerd betekent best.

Wat is een ander woord voor gewaardeerd?

geliefd (bn) : begeerd, favoriet, gegeerd, geprefereerd, gewaardeerd, gewild, gezocht, in trek, populair, veelgevraagd. geacht (bn) : achtenswaardig, gerespecteerd, gewaardeerd, gezien, geëerd.

Wat betekent gewaardeerd worden?

gewaardeerd – Werkwoord 1. voltooid deelwoord van waarderen gewaardeerd – Bijvoeglijk naamwoord 1. respect en bewondering krijgend ♢ De gewaardeerde leraar kreeg een applaus van zijn dankbare leerlingen.

Wat is het synoniem van beschrijving?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: beschrijving (zn): descriptie, exposé, karakteristiek, omschrijving, schets, schildering, tekening, uiteenzetting.

Kunnen waarderen synoniem?

(gewaardeerd), naar waarde schatten. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: waarderen (ww): aanslaan, achten, appreciëren, bewonderen, hoogschatten, respecteren, valoriseren, aanbidden, eerbiedigen, hoogachten, op prijs stellen.

Is het waard synoniem?

als synoniem van een ander trefwoord: verdienen (ww) : recht hebben op, toekomen, waard zijn.

Wat is het tegenovergestelde van waarderen?

Het tegenovergestelde van appreciatie is depreciatie. Zie ook het begrip wisselkoers.

Hoe schrijf je gewaardeerd?

De verleden tijd van waarderen is ‘waardeerde’. Het voltooid deelwoord is ‘heeft gewaardeerd’.

Wat is een gewaardeerd loon?

is het geschatte loon, dat onder de bedrijfsonkosten wordt opgenomen voor de niet-betaalde handenarbeid, die door de boer en eventueel door zijn gezinsleden in het bedrijf wordt verricht.

Wat is het verschil tussen beschrijven en omschrijven?

Het woord beschrijven heeft dus meerdere betekenissen en de betekenis ‘in woorden schetsen’ heeft de meeste overeenkomsten met omschrijven. Bij omschrijven gaan we echter meer in op de details van het beschreven object: het gaat hier om een nauwkeurige beschrijving.

https://www.youtube.com/watch?v=RJ1r61qcmp0

Related Posts