Wat gebeurt er als 2 platen langs elkaar bewegen?

Wat gebeurt er als 2 platen langs elkaar bewegen?

Wanneer er twee platen van elkaar bewegen die in de zee liggen, komt er ruimte tussen de twee platen. Deze worden opgevuld door de magma die hierbij vrij komt. Als dit omhoog komt, ontstaan er bergen. Deze bergen onder water worden met een moeilijk woord mid-oceanische ruggen genoemd.

Welke 4 soorten bewegingen van platen zijn er?

Welke type plaatbewegingen zijn er?

  • Convergente plaatbeweging. Bij een convergente plaatbeweging schuiven twee aardplaten naar elkaar toe en botsen op elkaar.
  • Divergente plaatbeweging. Bij een divergente plaatbeweging, bewegen twee aardplaten uit elkaar.
  • Transforme plaatbeweging.

Hoeveel bewegen aardplaten per jaar?

Aardplaten. De hele aarde is bedekt met bewegende aardplaten. Dit bewegen gaat langzaam, maar wel snel genoeg om over tientallen miljoenen jaren grote veranderingen te zien. Satellietmetingen tonen aan dat de snelheid ligt tussen de 0-10 cm per jaar.

Wat zijn de 4 grootste platen?

Grote platen

  • Afrikaanse Plaat.
  • Antarctische Plaat.
  • Australische Plaat.
  • Euraziatische Plaat.
  • Noord-Amerikaanse Plaat.
  • Pacifische Plaat.
  • Zuid-Amerikaanse Plaat.

Hoe heet het als twee platen naar elkaar toe bewegen?

Er zijn drie typen grenzen: convergente (waar platen naar elkaar toe bewegen), divergente (waar platen van elkaar af bewegen) en transforme (waar platen langs elkaar bewegen). Bij een divergente plaatgrens wordt door stolling van magma nieuwe lithosfeer gevormd, dit proces wordt oceanische spreiding genoemd.

Wat is het verband tussen Plaatgrenzen en aardbevingen?

Deze spanning is op haar beurt weer afhankelijk van de grootte/massa van de aardplaat en van de snelheid waarmee deze beweegt. Vandaar dat de meeste en ook de zwaarste aardbevingen op Aarde vooral voorkomen bij plaatgrenzen tussen twee grote platen (veel massa en dus veel potentiële energie/spanning).

Welke 4 aardplaten zijn belangrijk voor de ring van vuur?

De gordel rond de Grote Oceaan, onderdeel van de Ring van Vuur, loopt over een lijn met een lengte van 40.000 kilometer, die zich uitstrekt van Sumatra tot Flores in Indonesië. Op deze plaats schuift de Australische plaat met een snelheid van ongeveer 6 centimeter per jaar onder de Eurazische plaat.

Wat is een Convectiestromen?

Convectiestromen, of mantelconvectie, zijn stromingen van gesmolten gesteente onder de aardkorst dus binnen de aarde, ze spelen ook een rol bij het uitwisselen van de warmte van de aardkern naar de aardkorst. De stromen bestaan uit vloeibaar gesteente. Door convectiestromen is er platentektoniek en ook vulkanisme.

Hoeveel aardplaten zijn er in totaal?

De aardplaten zijn onder te verdelen in twee soorten: continentale platen en oceanische platen. De eerste liggen onder land, en zijn iets lichter en dikker. Oceanische platen liggen onder zee, en zijn zwaarder en dunner dan continentale platen. In totaal zijn er twaalf van deze platen.

Wat is een Convectiestroom?

stroming in gas of vloeistof ten gevolge van temperatuurverschil; 2. elektrische stroom, bestaande uit de beweging van elektrisch geladen lichamen, resp. elektrisch geladen deeltjes.

Wat betekent continentale plaat?

Een continentale plaat is een plaat van een continent. Wij leven op de Europese continentale plaat. Dus het is eigenlijk een aardplaat van een continent!

Wat gebeurt er bij een transforme Plaatbeweging?

Bij een transforme plaatbeweging schuiven twee naastliggende aardplaten langs elkaar. Dat gebeurt meestal niet in een geleidelijke beweging, maar in, soms kortdurende, schokbewegingen. ​Transforme plaatbewegingen komen veel minder vaak voor dan convergerende- of divergerende plaatbewegingen.

Wat zijn de vier grote platen?

Related Posts