Wat gebeurt er als we zo doorgaan met luchtvervuiling?

Wat gebeurt er als we zo doorgaan met luchtvervuiling?

De gevolgen kunnen rampzalig zijn: verdwijning van sommige kustgebieden, toename van extreme klimaatsituaties (hittegolven, onweders, overstromingen, stormen, …), toename van infectieziekten, het uitsterven van een aantal dier- en plantensoorten die er niet in slagen zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.

Welke invloed heeft de luchtvervuiling op de gezondheid?

De luchtvervuiling heeft een negatieve invloed op de luchtkwaliteit en daardoor op de gezondheid van mensen en verlaagt de verwachte levensduur. De milieubalans van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft er cijfers over. De chronische blootstelling aan fijnstof blijkt de grootste bron van gezondheidsschade.

Wat kan luchtvervuiling veroorzaken?

Luchtvervuiling kan ziekten, allergieën en zelfs de dood van mensen veroorzaken, het kan ook andere levende organismen zoals dieren en landbouwgewassen schaden en het kan gebouwen beschadigen. In Europa is luchtvervuiling verantwoordelijk voor meer dan 500.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar, waarvan 9380 in België en 10970 in Nederland.

Welke stof komt in de atmosfeer terecht door luchtvervuiling?

Stoffen die in de atmosfeer terechtkomen door luchtvervuiling zijn bijvoorbeeld: Koolmonoxide (ook wel kolendamp genoemd) kan vrijkomen bij onvolledige verbranding, bijvoorbeeld in verbrandingsmotoren. Koolmonoxide is giftig, het heeft een verstikkend effect op mensen en dieren. Chloorfluorkoolstofverbindingen (de zogenaamde cfk’s).

Wanneer treedt luchtvervuiling op?

Luchtvervuiling treedt op wanneer schadelijke of overmatige hoeveelheden stoffen, waaronder gassen, deeltjes en biomoleculen, in de troposfeer van de aarde worden geïntroduceerd. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen.

Related Posts