Wat geloven alevieten?

Wat geloven alevieten?

De alevitische geloofsbelijdenis verschilt sterk van die van de soennitische meerderheid in Turkije. Zo doen de alevieten doorgaans niet aan de ramadan, gaan ze niet op pelgrimstocht naar Mekka en bidden ze niet in de moskee, maar in de cemevi. Mannen en vrouwen bidden samen in plaats van gescheiden.

Wat is het verschil tussen alevieten en soennieten?

In tegenstelling tot veel soennieten, vasten alevieten meestal niet tijdens de maand ramadan, verrichten zij niet het rituele gebed (namaz), en in plaats van de pelgrimstocht naar Mekka, bezoekt men liever de graftombes van alevitische heiligen in Anatolië.

Hoe bidden Shias?

Hoe bid je? Het sjiitisch gebed is net even anders dan het soennitische. Soenni’s leggen tijdens het bidden hun gevouwen handen of hun gekruiste armen op hun buik. Sjiieten laten hun armen hangen, met hun palmen op de dijen.

Waarom slaan sjiieten?

Tijdens dit feest wordt de marteldood van Hussein herdacht, de kleinzoon van de profeet Mohammed, in 680. Er worden overal processies gehouden waarbij een lijkbaar wordt rondgedragen, en mannen zichzelf kastijden om te laten zien dat ze zich met Hussein vereenzelvigen.

Wat is een sjiitisch?

Volgelingen van een geloofsrichting binnen de islam die in Iran de meeste aanhang heeft. Het Arabische Sji’at Ali betekent de Partij van Ali. De sjiïeten zijn de volgelingen van een islamitische geloofsrichting die alleen het leiderschap van Ali ibn Aboe Talib (602-661), neef en schoonzoon van Mohammed, erkent.

Waar geloven Alevi in?

Alevieten geloven net als de sjiieten dat het islamitische leiderschap en kaliefschap binnen de Ahl al-Bayt van Mohammed dient te blijven en dus in de 12 imams, net als de voorgaande Profeten Mozes en Jezus ook hun 12 apostelen/discipelen gehad zouden hebben.

Wat geloven Alawieten?

Volgens de Alawieten incarneert God steeds in andere personen. Om die reden vinden ze ook Jezus een figuur van grote betekenis. Hun interpretatie van de Koran is spiritueler dan die van andere moslims. Het goddelijke zoeken zij ook nadrukkelijk in de mens.

Related Posts