Wat houd het conservatisme in?

Wat houd het conservatisme in?

Het conservatisme is een politieke, ethische en culturele gezindheid die zich grondvest op de traditie. Het begrip conservatisme is afgeleid van het Latijnse conservare, dat beschermen, in ongeschonden toestand bewaren betekent.

Wat betekent politieke ideologieën?

Een ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse. Het kan zowel een beschrijvende term zijn als een normatieve.

Waar is het conservatisme ontstaan?

Conservatief werd in Nederland in de 19e eeuw gebruikt voor aanhangers van een politieke stroming, die zich keerde tegen een te grote volksinvloed op het bestuur. Nu wordt de aanduiding als verzamelnaam gebruikt voor politici die behoudend zijn. Er heeft in de 19e eeuw geen landelijke conservatieve partij bestaan.

Wat is een ideologische dictatuur?

– In een totalitaire dictatuur ligt een ideologie ten grondslag, dus de leiders van een totalitaire dictatuur moeten een ideologie volgen. Er is een strenge onderlinge controle en wisseling van macht komt niet veel voor.

Wat is een ander woord voor ideologie?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: ideologie (zn): denksysteem, dogma, filosofie, gedachtegoed, grondslagenstelsel, ideeënleer, overtuiging, totaalvisie, visie.

Wat betekent sociaal liberalisme?

Sociaalliberalisme, progressief liberalisme, links liberalisme, vrijzinnig links of vrijzinnig liberalisme is een substroming binnen het liberalisme die ervan uitgaat dat de overheid een taak kan hebben in de bevordering van de vrijheid van de burgers.

Wat is een synoniem van conservatief?

behoudend, behoudsgezind, ouderwets, reactionair, rechts. als synoniem van een ander trefwoord: ouderwets (bn) : achterhaald, antiek, archaïsch, belegen, conservatief, conventioneel, gedateerd, ingeworteld, nostalgisch, oubollig, oud, oudmodisch, pruikerig, square, uit de mode, uit de tijd, van vroeger, verouderd.

Is socialisme conservatief?

Conservatief socialisme, rechts socialisme, sociaal rechts of paternalistisch conservatisme is een politieke ideologie die traditionele normen en waarden (conservatisme) combineert met een streven naar (een vorm van) sociale rechtvaardigheid (socialisme) of in ieder geval opkomen voor de zwakkeren en minderbedeelden.

Related Posts